Lubisz pomagać? Chciałbyś nauczyć, w jaki sposób wspierać potrzebujących na różnych płaszczyznach życia społecznego? Zgłoś się do wolontariatu Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Celem działalności pro-life jest szerzenie wartości chrześcijańskich, jakimi są życie i godność człowieka od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. To pokazywanie piękna rodziny i oferowanie jej wszelkiej pomocy w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz duchowym. Jak tłumaczy prezes fundacji Grzegorz Nienartowicz – wolontariat to wspaniała przygoda życia:

– Nabór związany z wolontariatem prowadzimy cały czas. Jesteśmy otwarci zwłaszcza na ludzi młodych. Nasze doświadczenie pokazuje, że wrażliwość na drugiego człowieka oraz wielkie serce do pomocy widać przede wszystkim u młodzieży. Osób, które chodzą do szkół ponadpodstawowych.

Wolontariat w fundacji to możliwość angażu w różnorodne inicjatywy charytatywne, takie jak okresowe zbiórki żywności, czy też spotkania z seniorami lub matkami samodzielnie wychowującymi dzieci. To również rozwój osobisty poprzez szkolenia i warsztaty:

– Otrzymują od nas wsparcie psychologiczne, a także możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach. Organizujemy dla wolontariuszy warsztaty rozwijające ich osobowość czy zainteresowania. To np. warsztaty medialne, fotograficzne, filmowe i związane z wystąpieniami publicznymi. To są korzyści, które wolontariusz od nas otrzymuje – oczywiście oprócz zaświadczeń odbycia wolontariatu.

Wszelkie informacje dotyczące wolontariatu w częstochowskiej Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II znajdują na stronie internetowej www.zyciacud.pl.

ABK

Skip to content