ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 27 lutego

Ze względu na wzrost fali zachorowań na COVID-19, od 1 do 27 lutego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z nauką zdalną w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, ale również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Aby było to możliwe, musi zostać spełniony jeden z następujących przypadków:

• zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
• otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo
• braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Niezbędne dokumenty
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole (formularz ZDO).

Pracownicy i zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Do tego celu mogą wykorzystać wniosek ZAS-58. Bez oświadczenia, ZUS albo płatnik składek, nie wypłaci zasiłku.

BNO/ZUS

Skip to content