ZUS przypomina: maturzyści i studenci mogą ubiegać się o rentę rodzinną!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że o zaświadczenie rodzinne mogą ubiegać się także uczący się do dwudziestego piątego roku życia – co ważniejsze świadczenie przysługuje również w okresie wakacji.

Szczegóły świadczenia renty rodzinnej przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim, informując, że renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli 25. urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Jednak trzeba to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do ZUS zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. – Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Istotną informacją jest to, że dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną, a które ukończyło już szesnaście lat, może ją dalej pobierać świadczenie, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Wówczas należy złożyć do ZUS-u zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle dokument jest ważny jeden rok. Jak to jednak wygląda w czasie przerwy wakacyjnej? Urzędnicy uspokajają, zachowując procedury i terminy, świadczenie będzie dalej wystawiane.

Jeśli studenci złożą oświadczenie, że od października zaczynają naukę, ale tak się nie stanie, będą musieli zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Jak informuje rzecznik, świadczenie można pobierać dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że wnioskodawca rozpoczął studia.

Na koniec warto wspomnieć, że wysokość świadczenia zależy od ilości osób ją pobierających. W przypadku jednej osoby jest to osiemdziesiąt proc. świadczenia zmarłego, dwie osoby to już dziewięćdziesiąt proc., trzy osoby i więcej pobierają dziewięćdziesiąt pięć proc. Osobom pełnoletnim ZUS przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.

Skip to content