ZUS w Śląskim wypłacił ponad 990 mln zł na „czternastki”

Oddziały ZUS w województwie śląskim wypłaciły blisko 910 tys. czternastych emerytur na kwotę przekraczającą 991 mln zł. Ostanie „czternastki” otrzymają osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności przypada 1 grudnia.

ZUS rozpoczął wypłatę dodatkowego świadczenia już pod koniec października. Czternasta emerytura trafia do emerytów i rencistów wraz z wypłatą świadczenia za listopad.

– Ostanie wypłaty realizowane będą wkrótce, tak by trafiły do naszych świadczeniobiorców do 1 grudnia. Otrzymają je osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Prawo do czternastki mają osoby, które na 31 października bieżącego roku pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę 14 emerytury (1250,88 zł brutto) dostaną emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” np. gdy świadczenie jest wyższe przykładowo o 100 złotych, to też o 100 złotych niższa będzie czternasta emerytura – przypomniała Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Osoby, których świadczenie będzie równe lub wyższe kwocie 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki. Czternasta emerytura nie przysługuje też, jeśli wypłata świadczenia podstawowego została wstrzymana od 1 listopada bieżącego roku.

– W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia. Może to być np. sytuacja gdy osoba, która pobiera rentę socjalną, miała ją zawieszoną od listopada z uwagi na osiąganie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie otrzymała z tego powodu w listopadzie czternastki, ale jeśli w grudniu zostanie podjęta wypłata renty socjalnej, to wraz z rentą otrzyma również czternastkę. Jeśli w styczniu 2022 roku zostanie dopiero podjęta wypłata renty socjalnej, to czternastkę otrzyma wraz ze styczniowym świadczeniem. Warto przypomnieć, że limity dorabiania do świadczeń nie dotyczą wszystkich. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz niektórzy renciści – dodała rzeczniczka.

Część emerytów i rencistów, która dorabia do swoich świadczeń, musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. W sytuacji gdy po zakończeniu roku rozliczeniowego okaże się, że ze względu na przekroczenie dopuszczalnego przychodu emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje, wówczas wypłacona czternastka jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi tak, jak pobrane emerytury czy renty.

BNO

Skip to content