Zwyczajna, ale niezwyczajna sesja Rady Miasta

Fot. czestochowa.pl

Pierwsza w 2021 roku, XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy, ze względów epidemicznych odbyła się całkowicie online. W czwartek 28 stycznia prowadzono dyskusję m.in. nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19.

Zdaniem radnego Pawła Rukszy, miasto nie dostrzega w tej sprawie swoich obowiązków, zrzucając całą odpowiedzialność na Rząd i Ministerstwo Zdrowia.

– W sytuacji walki z pandemią, powinna działać zasada „wszystkie ręce na pokład”. Prezydent miasta w swojej krytyce Rządu jest tak daleki, że nie zauważa, że miasto również posiada pewne obowiązki w tym temacie. Jeśli miasto zgłosiło się do przeprowadzenia szczepień to powinny być one przeprowadzane właściwie. Zgłaszają się do nas mieszkańcy z regionu, którzy przyjeżdżają do szpitala miejskiego po 50 km i więcej tylko po to, by na miejscu dowiedzieć się, że nie ma szczepionek. To nie jest sytuacja, która nakazuje nam zgłaszać tę sytuację do Ministra Zdrowia, tylko nakazuje zgłaszać ją do prezydenta miasta, który powinien poprawić sposób funkcjonowania miejskiego szpitala w zakresie przeprowadzania szczepień – mówił radny Paweł Ruksza.

Innym tematem poruszanym na sesji był projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, dającej mieszkańcom Częstochowy możliwość składania projektów uchwał do Rady Miasta.

– Rada Miasta na mój wniosek przyjęła po pewnej dyskusji procedurę składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Grupa mieszkańców, która chciałaby napisać i złożyć do Rady Miasta projekt uchwały w celu przegłosowania, ma od dziś taką możliwość – dodał radny.

Jednym z ostatnich tematów podjętych podczas czwartkowej Sesji Rady Miasta było zwolnienie sprzedawców z opłaty targowej.

– Rada zniosła ten punkt, ale prezydent w punkcie zmiany w budżecie miasta ujął zniesienie tej opłaty targowej. Ustawa sejmowa, która weszła w życie pod koniec grudnia, zlikwidowała ten rodzaj opłaty. Skarb Państwa będzie dofinansowywał kwotę, które miasto mogłoby stracić w wyniku zniesienia tej opłaty. Mieszkańcy nie będą płacić tej opłaty, a budżet Częstochowy zyska dodatkowe 140 tys. zł, bo nadpłata będzie większa, niż zakładana w budżecie na ten rok – mówił radny Piotr Wrona.

Radni Prawa i Sprawiedliwości przed czwartkową sesją przedstawili radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia norm zużycia wody na terenie Częstochowy. Niestety, uchwała nie została podjęta na posiedzeniu sesji z powodu odrzucenia jej przez radnych SLD i KO.

BNO