Marcin Warchoł i Mateusz Wagemann: w obronie chrześcijańskich wartości

Mateusz Wagemann – wicewojewoda zachodniopomorski i Marcin Warchoł – wiceminister sprawiedliwości/fot. ZD Radio Fiat

Solidarna Polska wyszła z inicjatywą powołania komitetu ustawodawczego „W obronie wolności chrześcijan”. Projekt zakłada większą i przede wszystkim precyzyjnie zdefiniowaną ochronę wyznaniową, ochronę uczuć i symboli religijnych. O inicjatywie ustawodawczej Solidarnej Polski mówią Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości i Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski.

 

>>POSŁUCHAJ ROZMOWY<<

Skip to content