Jubileusz Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego

CzTN/Foto. CzTN

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe obchodzi dzisiaj (25 lutego) swoje 89 urodziny! Swoją działalnością stowarzyszenie służy rozwojowi nauki oraz kultury regionu częstochowskiego, pomagając w ich popularyzowaniu m.in. poprzez aktywność wydawniczą.

Jednak czy taka instytucja jest potrzebna w dobie masowej informacji? Dr Cezary Gąbicki – prezes CzTN, odpowiada że decentralizacja źródeł aktywności naukowej jest zawsze korzystna, zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla regionu.

CzTN znane było także z organizowania licznych wystaw czy pikników naukowych, w których najnowszą i niekiedy specjalistyczną wiedzę prezentowano w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Chociaż pandemia uniemożliwiła organizację wielu wydarzeń, w tym roku stowarzyszenie zamierza nadrobić stracony czas doprowadzając do skutku zeszłoroczne akcje.

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe za sprawą swojej działalności publicystyczno-naukowej było doceniane oraz wyróżniane, nie tylko przez lokalne władze, ale i krajowe, ponieważ razem z siedmioma innymi towarzystwami tworzy elitarną grupę Rady Towarzystw Naukowych przy Polskiej Akademii Nauk.

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, a właściwie Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej zostało założone 25 lutego 1932 roku za sprawą starań inż. Kazimierza Kuhna. Pierwotnie organizacja zajmowała się ochroną przyrody oraz konserwacją zabytków, m.in. w Złotym Potoku czy w pobliżu Jasnej Góry. Po zawierusze wojennej, kiedy towarzystwo nie funkcjonowało, powróciło do działalności w roku 1946, tym razem rozszerzając swoje kompetencje o wszystkie dziedziny nauki. Również wtedy zaczęto zajmować się działalnością popularnonaukową.