Fot. ppor. Daniel Bazylewicz

Łącznie we wszystkich więzieniach na Śląsku pracuje ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Co trzeci funkcjonariusz posiada wykształcenie wyższe, a 20% kadry w mundurze stanowią kobiety. 8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzą swoje święto.

Historia
Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadają w 102 rocznicę powołania więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych – pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Awanse i odznaczenia
Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia awansów i wyróżnień tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy wyróżniają się szczególną postawą. W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 189 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 21 oficerów i 20 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom i pracownikom 41 odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 3 odznaki osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku.

„Semper paratus”
Specjalne odznaczenie nadawane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej „Semper paratus” za wykazanie się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego, otrzymał plut. Tomasz Wasiluk – oddziałowy w ZK Cieszyn OZ Bielsko-Biała.

Wymagająca służba
Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Służba Więzienna na Śląsku
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i jest największym okręgiem w Polsce. Może w nim odbywać karę prawie 7,7 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Ciągowicach, Lublińcu i Bielsku – Białej. W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. skazanych niebezpiecznych, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych (aktualnie przekształcony w izolatorium) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkołę realizującą naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Resocjalizacja i ochrona
Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W służbie więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony wychowawcami i psychologami służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno – biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno-bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

BNO/BP AŚ w Częstochowie

Skip to content