21 stycznia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym abp Wacław Depo pobłogosławił animatorów liturgicznych z Archidiecezji Częstochowskiej.

O szczegółach uroczystości mówi ks. Paweł Wróbel, duszpasterz diecezjalny Służby Liturgicznej Archidiecezji Częstochowskiej:

– 36 kandydatów przyjęło błogosławieństwo do pełnienia funkcji animatora liturgicznego. Są to młodzieńcy, którzy chcą się bardziej zaangażować w pracę w parafii. Polega ona m.in. na opiece nad młodszymi kolegami, którzy chcą angażować się w służbę liturgiczną. Jest to ogromna pomoc dla duszpasterzy.

Abp Depo podczas Mszy św. pozdrowił rodziny, które wychowały w wierze katolickiej młodych chłopców, przystępujących do funkcji animatorów liturgicznych.

– Pozdrawiam wszystkich waszych bliskich, rodziców, krewnych, którzy przekazali wam wiarę w Chrystusa. Z głębi serca chcę ucieszyć się z wami tym, że chcecie służyć Bogu we wspólnocie wiary Kościoła.

Podczas kazania abp Depo podkreślił, że dziś nie brakuje ludzi, zatopionych w kłamstwie w imię zysku, upodabniających się do zdrajcy Chrystusa.

– Dziś za dużo jest przykładów (nie wchodząc w politykę) ludzi zaprzedanych kłamstwu i złu. Słowo ,,zaprzedanych” wskazuje na przyczynę grzechu, na pieniądze. Judasz też zdradził za pieniądze.

Animator liturgiczny jest to ministrant, który opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów, prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga księdza-opiekuna ministrantów w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji.

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Błogosławieństwo animatorów liturgicznych

Skip to content