Bon turystyczny – jak i dla kogo?

Bon turystyczny jest świadczeniem wakacyjnym dla rodzin, które korzystały w 2020 roku z programu 500+. Bon jest świadczeniem elektronicznym w formie 16-cyfrowego kodu, za pomocą którego dokonuje się płatności za usługi turystyczne.

Wysokość bonu turystycznego opiewa na 500 zł dla każdego dziecka. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, jest to 1000 zł. Julia Firek z Polskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia jak można uzyskać kod:

16-znakowy kod otrzymuje się na swoim portalu PUE ZUS. Konto powinna założyć osoba, która była wnioskodawcą świadczenia 500+ w zeszłym roku, bo one są wydawane na podstawie 500+. Wnioskodawca powinien założyć kont ona swoje dane na stronie ZUS i na tym koncie będzie już dopisane uprawnienie w formie tego bonu – tam będzie taka zakładka „Polski Bon Turystyczny”, należy w nią wejść i tam jest przycisk „Aktywuj bon”. Trzeba ten bon aktywować i wtedy ten 16-znakowy kod się tam pokaże.

Płatności bonem dokonuje się poprzez podanie 16-cyfrowego kodu zamiast pieniędzy. Usługodawca odlicza wtedy z naszego wirtualnego konta kwotę za usługę, którą wybraliśmy. W ten sposób stopniowo wydajemy pulę wirtualnych środków, która nam przysługuje. Na jakie atrakcje możemy wydać środki?

Można płacić tym kodem głównie za usługi noclegowe, natomiast można też płacić u organizatorów turystyki, którzy się zajmują organizacją jakichś kolonii, obozów, wycieczek zorganizowanych, które zawierają co najmniej dwie atrakcje. Wtedy ta osoba ma ten tytuł organizatora turystyki, więc może przyjąć taką płatność za wycieczkę.

Z bonu turystycznego może korzystać cała rodzina. Bon w prawdzie przyznawany jest na dziecko, ale rodzice i opiekunowie również mogą opłacić z niego nocleg lub atrakcje dla siebie. W jaki sposób można dokonać płatności 16-cyfrowym kodem?

Płatność można wykonać albo na miejscu podczas wyjazdu albo w formie przelewu. Klient musi podać 16-znakowy kod osobie, która będzie przyjmowała płatność. Osoba ta wpisuje ten kod w swoją aplikację oraz kwotę, jaka ma być pobrana z tego bonu. W międzyczasie klient dostanie smsa z kodem potwierdzającym na daną płatność, żeby tym kodem z smsa potwierdzić tą płatność, która będzie dokonywana.

Do płatności bonem turystycznym nie są potrzebne żadne aplikacje ani dokumenty elektroniczne. 16-cyfrowy kod można ręcznie przepisać na kartkę i słownie dyktować w miejscach honorujących ten sposób płatności.

Jeśli ktoś nie posiada jeszcze konta na platformie usług elektronicznych ZUS, poniżej przedstawiamy film instruktażowy, jak takie konto założyć:

Skip to content