Dożywotnie utrzymanie i opieka nad psami w Służbie Więziennej

– Dzięki nowym przepisom, które właśnie weszły w życie, psy pracujące w służbach mundurowych będą mieć zapewnione dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną także, gdy przechodzą na emeryturę – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas konferencji w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu.
Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych obejmuje też psy pracujące w Służbie Więziennej. A takich czworonożnych „funkcjonariuszy” jest 129.

Należyta opieka
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podpisał przed świętami Bożego Narodzenia rozporządzenie dotyczące psów służbowych w Służbie Więziennej. – Nasi czworonożni przyjaciele zyskują należytą opiekę także po zakończeniu służby, która trwa dziewięć lat. Zapewni ją zwierzętom macierzysta jednostka penitencjarna. Opiekunowie psów nie będą już finansować ich pożywienia czy leków z własnej kieszeni – podkreślił wiceminister Michał Woś, który nadzoruje Służbę Więzienną.
– Po latach doczekaliśmy się regulacji, która zapewnia godną emeryturę naszym czworonożnym funkcjonariuszom. Ich praca, związana m.in. z wykrywaniem narkotyków, została doceniona – podkreślił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Psy patrolowe i specjalne
W Służbie Więziennej pracują dziś 23 psy patrolowo-obronne i 106 psów specjalnych. Te pierwsze patrolują m.in. jednostki w dzień i w nocy; chronią funkcjonariuszy np. w czasie otwierania cel czy ich przeszukiwania. Biorą też udział w służbie konwojowej i – w razie potrzeby – uczestniczą w pościgu za uciekającym czy ukrywającym się skazanym.
Natomiast psy specjalne szukają narkotyków w pojazdach wjeżdżających na teren jednostek oraz u osób wchodzących do aresztów i zakładów karnych np. na widzenia, a także u skazanych wracających z pracy czy przepustek. Pomagają także w przeszukiwaniu pomieszczeń, w tym cel, magazynów oraz kontroli korespondencji (paczek, listów).
Czworonożni funkcjonariusze Służby Więziennej to nie tylko owczarki niemieckie czy belgijskie, ale także mniejsze psy – terriery, beagle i cocker spaniele.
Zanim rozpoczną pracę, ich stan zdrowia i kondycję ocenia specjalna komisja, w skład której wchodzi kierownik Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych – jednocześnie lekarz weterynarii. Potem pies przechodzi testy, na podstawie których można ocenić m.in. ich reakcję na widok ludzi czy zachowanie w ciemnych oraz ciasnych pomieszczeniach.
Psy specjalne muszą aportować, a patrolowo-obronne – reagować na tzw. pozoranta. Liczy się też ich odpowiednia reakcja na strzał z broni palnej.

Dożywotnie utrzymanie
Do tej pory w Służbie Więziennej psy służyły średnio 10 lat. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości skraca czas służby o rok. Zmienia też wysokość stawek żywieniowych dla psów w służbie oraz psów – emerytów. Stawki będą dodatkowo zależeć od wagi psa i pory roku.
Psy do końca życia pozostaną na utrzymaniu kierownika jednostki organizacyjnej, do której były przydzielone. Na emeryturze – jak dotąd – pierwszeństwo opieki nad nimi będą mieć ich dotychczasowi opiekunowie. Muszą oni zapewnić podopiecznym właściwe wyżywienie i stały dostęp do czystej wody oraz codzienny ruch. Pies będzie poddawany szczepieniom i pielęgnowany.
Ponad 98 proc. psów emerytów trafia do swoich przewodników. Pozostałe – do osób związanych z przewodnikami lub innych funkcjonariuszy. Obecnie na emeryturze jest dziewięć psów, byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content