Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

Europejski Dzień Sprawiedliwych/Foto. Muzeum Polin

Dzisiaj, 6 marca, w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, podczas którego wspominamy wszystkich bohaterów walki z europejskimi totalitaryzmami faszyzmu i komunizmu XX oraz XXI wieku.

Wśród wspominanych bohaterów, znajdują się także m.in. polscy Żołnierze Wyklęci. Jak mówi senator Ryszard Majer, pamięć o ich poświęceniu w walce z komunizmem nie została zapomniana, co więcej, z roku na rok świadomość ich walki rośnie, nie tylko w Polsce.

Parlament Europejski w 2012 roku ustanowił dzień pamięci ofiar masowych ludobójstw w rocznicę śmierci Mosze Bejskiego – Polaka żydowskiego pochodzenia, który był inicjatorem akcji Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcą definicji „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Chciano w ten sposób upamiętnić nie tylko ofiary Holocaustu, ale wszystkich, którzy zginęli w walce lub zostali zamordowani przez różne totalitarne reżimy.

Idea święta nawiązuje do nadawanego przez Państwo Izrael tytułu – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorującego osoby, które ratowały Żydów w czasie drugiej wojny światowej.