Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobów do kontaktu z żywnością

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach wyrobów pn. Łyżka Kamille i Szpatułka Kamille.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktów:
Łyżka Kamille, Szpatułka Kamille

Numery partii: Łyżka – KM 5023, szpatułka – KM 5022

Kraj pochodzenia: Chiny

Importer: Ravex Group Sp. z o.o., al. Krakowska 6, 05-090 Sękocin Nowy

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Importer podjął natychmiastowe działania związane z wycofaniem tych produktów. Produkty zostały wycofane z całego systemu dystrybucji.

Dystrybutorzy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji. Zalecono im niezwłocznie wycofanie kwestionowanych partii wyrobów do kontaktu z żywnością ze wszystkich punktów handlowych, oraz zwrot do magazynu importera.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych produktów.

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością.

 

Poniżej zdjęcia omawianych produktów:

Skip to content