Europosłowie PiS żądają informacji o podmiotach, które przygotowywały dla Parlamentu Europejskiego materiały informacyjne na temat Polski.
Europosłowie PiS Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa oraz Joachim Brudziński wystosowali dziś pismo do przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) Juana Fernando López Aguilara. Inicjatorką listu była eurodeputowana Wiśniewska.
“Wszyscy jesteśmy zszokowani skandalem korupcyjnym w samym sercu Parlamentu. Oczywiście, wciąż trwają śledztwa, ale już teraz widzimy, że to, co zostało ujawnione, to jedynie wierzchołek góry lodowej.
Jesteśmy w szczególności zaniepokojeni, że jedną z ofiar skandalu mogła stać się Polska. Polska była przedmiotem licznych debat, wysłuchań, rezolucji i sprawozdań w komisji LIBE.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie, w duchu transparencji, informacji o podmiotach, które przygotowywały na potrzeby LIBE, odpłatnie i nieodpłatnie, różnego rodzaju materiały informacyjne. W szczególności jesteśmy zainteresowani, czy za którymkolwiek z tych podmiotów nie stał Pier Antonio Panzeri.
Obawiamy się, że członkowie komisji LIBE mogli opierać swoje poglądy na materiałach, które były inspirowane przez osoby ulegające korupcji ze strony niektórych państw trzecich w celu osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej. Ujawnienie przez Pana żądanych przez nas danych pozwoli na zbadanie tego wątku skandalicznej afery w Parlamencie” – brzmi treść listu.

źródło: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Skip to content