Jakość żywności pod lupą jednej inspekcji

Źródło fot. facebook.com/MRiRW

Od blisko roku kontrola żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Połączenie zadań dwóch inspekcji kontrolujących jakość żywności w obrocie i handlu i powierzenie wszystkich kompetencji w tym obszarze IJHARS zwiększyło efektywność kontroli artykułów rolno-spożywczych w obszarze jakości handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów konsumentów finalnych.

Nadane 1 lipca 2020 r. uprawnienia umożliwiły IJHARS realizację kontroli żywności na 3 etapach: u producentów jak do tej pory oraz dodatkowo w sklepach i w lokalach gastronomicznych. Te 10 miesięcy działalności Inspekcji pokazało, że powierzenie jednemu organowi kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zapewnia skuteczniejszy nadzór i umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości.

– Po blisko rocznym funkcjonowaniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych po zwiększeniu zakresu jej działania obserwujemy większą jej efektywność. Połączenie zadań przyczyniło się to do efektywniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w produkcji i obrocie żywnością. Sprzyja temu szybszy przepływ informacji i ujednolicenie procedur kontrolnych – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Wiceminister rolnictwa zaznaczył, że wykryte przez Inspekcję nieprawidłowości, to dowód na to, że instytucja ta dba o zapewnienie jak najwyższej jakości żywności i skutecznie wywiązuje się z powierzonych jej zadań na rzecz ochrony konsumentów.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych kontroli zaprezentował Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Romaniuk. – W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 67 tysięcy kontroli, a w I kwartale tego roku już 17 300 – poinformował.

Szef IJHARS również podkreślił poprawę efektywności prowadzonych kontroli w ramach jednej instytucji sprawującej nadzór nad jakością żywności. – Połączenie zadań w ramach IJHARS dało możliwość szybkiego wycofania z obrotu produktów niewłaściwych pod względem jakości lub produktów zafałszowanych – powiedział Andrzej Romaniuk.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że dzięki prowadzonym kontrolom polscy konsumenci mogą być pewni, że żywność, którą kupują, jest najwyższej jakości. Jednocześnie zaapelował o dokonywanie świadomych zakupów, a do producentów o troskę o najwyższą jakość.

– Zapewniam konsumentów, że znajdująca się w obrocie żywność jest bezpieczna. Apeluję o świadome wybieranie polskich produktów, a handlowców i producentów proszę o stosowanie tylko dobrych praktyk – powiedział Ryszard Bartosik.

Przypomnijmy, z dniem 1 lipca 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejęła od Inspekcji Handlowej następujące zadania:

  • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (w tym w sklepach i hurtowniach, na targowiskach, w placówkach gastronomicznych/cateringu, w sklepach internetowych);
  • kontrolę prawidłowości oznakowania i wykorzystania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
    nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych (z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt);
  • kontrolę oznakowania żywności GMO oraz wprowadzanych do obrotu produktów GMO.

Źródło: gov.pl

Skip to content