Konferencja „O współczesnej mediacji” z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

– Mimo pandemii skutecznie pracujemy na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o mediacji – powiedział wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który otworzył konferencję poświęconą alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W konferencji „O współczesnej mediacji” udział brali m.in. sędziowie, mediatorzy i przedstawiciele środowisk akademickich. Na spotkaniu podsumowano wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem i Tygodniem Mediacji.

– Dzięki państwa pracy widać duże zainteresowanie mediacją wśród młodzieży, która dowiaduje się o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, także tych rówieśniczych. Planujemy kolejne działania promocyjne. U młodych ludzi widać chęć zdobywania wiedzy z zakresu prawa. Dlatego zorganizowaliśmy również panel dla studentów i doktorantów oraz wystąpienia członków Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości – mówił Marcin Romanowski.

Konferencję otworzyła dyskusja przedstawicieli Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości poświęcona wyzwaniom mediacji, zwłaszcza mediacji online, nowym technologiom oraz standardom kształcenia mediatorów.

Z myślą o potrzebach sędziów i mediatorów do udziału w konferencji zaproszono ekspertów, którzy przeprowadzili warsztaty z zakresu sporządzania ugód mediacyjnych,

Uczestnicy konferencji otrzymali także publikację „Mediacja: w kierunku ugody”, poświęconą m.in. roli sędziego koordynatora ds. mediacji. Redaktorem naukowym publikacji jest Marcin Romanowski.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content