Konferencja poświęcona mediacjom szkolnym i rówieśniczym z udziałem wiceministra Marcina Romanowskiego

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski 3 grudnia br. wziął udział w konferencji „Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkołach”, zorganizowanej przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dwudniowe wydarzenie odbywa się w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, przy której działa Centrum Mediacji Rówieśniczych.
W czasie konferencji jej uczestnicy – w tym wybitni teoretycy oraz praktycy, specjalizujący się w mediacji szkolnej i rówieśniczej – dyskutują m.in. o potrzebach i możliwości realizowania programów poświęconych prowadzeniu mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz kompetencjach, jakie powinien mieć mediator specjalizujący się w tej kategorii spraw.
– Szkoła to miejsce szczególnie narażone na spory, gdyż w jednym środowisku w tym samym czasie przebywa wiele zróżnicowanych grup społecznych. Są to nauczyciele, dyrekcja, uczniowie, rodzice. Starajmy się więc, aby to dialog, mediacja, a nie – sąd w razie konfliktów w tym środowisku były pierwszym wyborem – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Minister podziękował za inicjatywy podejmowane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz lokalne ośrodki mediacji utworzone przy izbach adwokackich, których działania edukacyjne oraz promocyjne przyczyniają się do upowszechniania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
– Cieszy mnie, że mediacja szkolna i rówieśnicza zostały dostrzeżone i mamy okazję rozmawiać o korzyściach z nich płynących. Działania realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kierowane do dzieci i młodzieży, utwierdziły nas w przekonaniu, jak ważne jest promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród najmłodszych – stwierdził Marcin Romanowski. Podkreślił też, że podczas spotkań z nauczycielami, w jakich uczestniczą przedstawiciele resortu sprawiedliwości, temat mediacji jest jednym z najczęściej poruszanych.
Życząc uczestnikom spotkania owocnych obrad oraz nowych pomysłów, które będzie można wykorzystać w propagowaniu mediacji, minister Romanowski przypomniał działania resortu sprawiedliwości, m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Światowy Dzień Mediacji oraz przygotowane przez ministerstwo materiały edukacyjne, w tym gotowe lekcje dotyczące mediacji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Podkreślił również rolę Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, organu doradczego Ministra Sprawiedliwości, który kreuje i promuje wśród młodzieży postawy współdziałania w budowaniu świadomości prawnej.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content