Korzystanie z hulajnóg elektrycznych już uregulowane

Foto. Radio Fiat

20 maja weszły w życie nowe przepisy regulujące poruszanie się hulajnogami i deskorolkami elektrycznymi oraz rolkami, deskorolkami i zwykłymi hulajnogami.

Co dokładnie zmieniło się w prawie użytkowania tych środków transportu wyjaśnia podkom. Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej Policji

Zmienione przepisy prawa o ruchu drogowym dokładnie dokładnie precyzują i rozróżniają pojęcie hulajnogi elektrycznej, deskorolki elektrycznej czy też tradycyjnej hulajnogi. Zarówno hulajnoga elektryczna jak i deskorolka elektryczna to w myśl zmienionych przepisów pojazdy. Dlatego kierującego tymi urządzeniami w wieku od 10 do 18 roku życia obowiązuje posiadanie uprawnień. Od osób powyżej 18 roku życia takich uprawnień się już nie wymaga. Są też wyjątki: dziecko do 10 roku życia może poruszać się na hulajnodze elektrycznej ale wyłącznie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

A zatem, żeby móc jeździć hulajnogą lub deskorolką elektryczną bez nadzoru rodziców, osoba nieletnia musi posiadać przynajmniej kartę rowerową. Zostały także wprowadzone ograniczenia, które do tej pory nie obejmowały tego rodzaju urządzeń:

Ponadto zabrania się kierowania tymi pojazdami, jak i tradycyjną deskorolką czy hulajnogą w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Zabrania się też przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów czy korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.

Ustawodawca definiuje trzy grupy pojazdów: hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego (czyli np. deskorolkę elektryczną) oraz urządzenie wspomagające ruch (np. Rolki, deskorolka, tradycyjna hulajnoga). Podkom. Sabina Chyra-Giereś zwraca uwagę, że od teraz użytkownicy tego rodzaju pojazdów podlegają regulacjom kodeksu ruchu drogowego:

Każdy użytkownik hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy urządzenia wspomagającego ruch powinien się z przepisami zapoznać i bezwzględnie ich przestrzegać. Mając na uwadze nie tylko bezpieczeństwo własne, ale też innych uczestników ruchu drogowego. I przede wszystkim stosować zasadę ostrożności i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Szczegółowe informacje na temat zmian w przepisach, w tym o ograniczeniach prędkości, dostępne m.in. na naszej stronie internetowej oraz na stronie częstochowskiej Policji.

Zwracamy też szczególną uwagę na to, że hulajnogi i deskorolki elektryczne zostały przez ustawodawcę zdefiniowane jako pojazdy. Oznacza to, że ich użytkownicy są uczestnikami ruchu drogowego, a co za tym idzie, nie przysługują im przywileje pieszych.

RG

Nowe regulacje kodeksu ruchu drogowego | Źródło: Policja
Skip to content