Kreator miejsc pracy

kreator

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nowych pracowników, mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy”. Zapisy trwają do 29 maja.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy oraz tych, którzy w 2014 r. zatrudnili najwięcej pracowników. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna i duża firma handlowo-usługowa.

Kluczowym kryterium oceny jest wzrost zatrudnienia w firmie. Oceniana będzie m.in. rzetelność pracodawców, np. czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zwycięzcy otrzymają roczne prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661 11 17 lub poprzez e-mail: magdalena.gorska@mpips.gov.pl

Skip to content