Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz ministrowie rolnictwa krajów Trójmorza podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim na Wawelu.

Celem prowadzonych rozmów było zacieśnienie stosunków między resortami oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących rolnictwa. Jak tłumaczy minister Grzegorz Puda – wzmocniona współpraca służyć ma lepszej identyfikacji potrzeb, wspólnych problemów, a także szans i wyzwań, które wraz z innymi państwami, będzie można podejmować – mówi minister Grzegorz Puda:

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim znakomitym gościom za udział w tej ważnej debacie. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Polski. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z produkcją białka paszowego we wszystkich krajach Trójmorza. Wybraliśmy ten temat, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy „stawiać” na rodzimą produkcję. Chcemy zwiększyć produkcję białka paszowego w krajach Trójmorza.

W pierwszym Szczycie Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza uczestniczyły delegacje 12 państw oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski:

– Współpraca państw Trójmorza w dziedzinie rolnictwa ma istotne znaczenie. Trzeba pamiętać, że to jest ten region, który przeszedł szczególną historię, jeśli chodzi o rolnictwo. To kraje dawnego systemu komunistycznego, w którym rolnictwo przeszło dramatyczne doświadczenia przymusowej kolektywizacji. Gospodarstwa chłopskie były niszczone, podczas gdy zachodnia część Europy korzystała już ze wspólnej polityki rolnej, prowadzonej od 1962 roku. To wszystko rzutuje na dzisiejszą sytuację rolnictwa. W porównaniu z innymi państwami kraje Trójmorza mają rolnictwo nie tak bardzo intensywne. Ta część Europy ma za to niski wskaźnik emisji gazów cieplarnianych oraz niskie wskaźniki zużycia pestycydów.

Uczestnicy spotkania rozmawiali też o wspólnych perspektywach cyfryzacji oraz innowacji w rolnictwie.

Ministrowie rolnictwa podpisali również deklarację w sprawie możliwości zabezpieczenia produkcji białka paszowego w regionie Trójmorza. Dokument podsumowuje wspólne postulaty i zostanie przekazany do Komisji Europejskiej, celem uwzględnienia głosu krajów Trójmorza w ramach prac na forum unijnym.

ABK

Skip to content