Szanowni Państwo,

Kończy się kolejny rok mojej pracy w Parlamencie Europejskim. To dobry czas, by podzielić się z Państwem refleksją na temat zagadnień, którymi jako członek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zajmowałam się w Parlamencie Europejskim, gdzie zawsze stoję po stronie polskich spraw.

Otóż, kontynuowałam pracę w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, gdzie podkreślałam konieczność przestrzegania Traktatów, które dają państwom członkowskim prawo do decydowania m.in. o wymiarze sprawiedliwości czy edukacji. Przekonywałam także, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale i całej Unii Europejskiej.

Natomiast w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia pracowałam nie tylko nad regulacjami, które pozwolą łączyć pracę zawodową z życiem prywatnym, ale także nad regulacjami ograniczającymi przemoc względem kobiet.

Zaś w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego zwracałam uwagę na to, że unijna polityka klimatyczna musi być prowadzona w sposób rozważny, tak by nie zwiększała ubóstwa energetycznego. Transformacja klimatyczna musi być po prostu sprawiedliwa. Podejmowałam również zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt.

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Życzę zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Boży pokój i nadzieja na stałe zagoszczą w naszej Ojczyźnie w Nowym, 2022 Roku.

Z wyrazami szacunku
Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
z województwa śląskiego

Skip to content