Fot. Radio Fiat

Od 1 czerwca wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Jaki jest zakres nowych regulacji prawnych?

Nowe przepisy wprowadzają zrównanie maksymalnej prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, bez względu na porę dnia lub rodzaj pojazdu. Nowelizacja nakłada też obowiązek utrzymywania odległości minimalnej na drogach ekspresowych i autostradach. Odległość od pojazdu jadącego przed nami musi wynosić w metrach co najmniej połowę wartości naszej prędkości. Czyli przy 140 km/h na autostradzie odległość minimalna musi wynieść co najmniej 70 metrów. Regulacja ta nie jest wymagana podczas manewru wyprzedzania.

Jednak w największej mierze zmiany przepisów dotyczą pieszych. Szczegóły wyjaśnia asp. szt. Marta Kaczyńska z biura prasowego częstochowskiej Policji:

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Tutaj wyjątkiem jest tramwaj – przed tramwajem pieszy będzie miał tylko gdy już się znajduje na przejściu dla pieszych. Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące kierujących pojazdami w rejonie przejścia, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych ale i jego okolicy oraz do stworzenia dla pieszych możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu lub wchodzącemu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Do tej pory ustępowanie pierwszeństwa pieszemu było dobrym obyczajem na drodze. Teraz będzie sankcjonowane prawnie. Zmiany mają w teorii zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Co jednak jeśli piesi zbytnio sobie wezmą do serca nowe przepisy? Nowelizacja teoretycznie nie zwalnia pieszych z odpowiedzialności:

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jednię lub torowisko oraz korzystania z przejść dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko oraz przejście dla pieszych.

Podręczniki nauki jazdy podają, że droga hamowania samochodu osobowego jadącego 50 km/h może wynieść nawet 25 metrów – czyli około 5 długości samochodu. Pytanie czy piesi przekonani o swoim pierwszeństwie mają świadomość tych praw fizyki na drodze? Wśród zawodowych kierowców funkcjonuje porzekadło mówiące, że „najwięcej tych, którzy mieli pierwszeństwo jest na cmentarzach”.

Przepisy przepisami, jednak my gorąco zachęcamy pieszych do tego by nie brali sobie zbyt mocno do serca, że od 1 czerwca zawsze będą mieli pierwszeństwo. Ostrożności nigdy za wiele. Tym bardziej, że kierowca samochodu nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu.

RG

Skip to content