Studenckie Koło Naukowe Filozofów oraz Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”, działające przy Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską konferencję naukową „Oblicza współczesnych ideologii”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Pomimo upadku systemów totalitarnych w Europie, współcześnie ciągle napotykamy na różne przejawy ideologii. Ich oddziaływanie jest widoczne w życiu politycznym, społecznym, religijnym, popkulturowym, ale także naukowym. Karol Marks nazywał ideologię fałszywą świadomością, natomiast neopozytywiści uznawali za ideologię wszelką metafizykę. Wedle Karla Mannheima, ideologia dąży do totalitaryzmu. Współcześnie słowo to jest używane wieloznaczne, zazwyczaj jednak posługujemy się nim w celu zdyskredytowania poglądów adwersarza. W słownikowym znaczeniu ideologia jest to „system leżący u podłoża doktryny politycznej, której celem jest realizacja jakiejś utopii; całość poglądów i ocen tłumaczących sytuację historyczno-społeczną, gospodarczą, kulturową i polityczną jakiejś grupy ze względu na jej interesy” (Jaroszyński).

Wobec powyższego nasuwa się szereg pytań: Czy jesteśmy na ideologie skazani; innymi słowy – czy jest możliwe społeczeństwo bez ideologii? Czy także we współczesnej filozofii spotykamy się z jej przejawami? Wreszcie – o czym, używając słowa „ideologia” tak naprawdę myślimy? Czy jest to określenie jednoznacznie pejoratywnie? Czy zdajemy sobie sprawę, że w pierwotnym znaczeniu była to „nauka o ideach” (Destutt de Tracy)?
Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu podejmującego tematykę różnych aspektów i odmian współczesnych ideologii czy „ideologii współczesności”. Jest to już druga edycja konferencji z serii „Oblicza” i podobnie jak poprzedniczka skierowana jest nie tylko do filozofów, ale także reprezentantów innych nauk (zwłaszcza socjologów, antropologów, politologów, historyków, literaturoznawców i in.), tak by refleksja filozoficzna nad ideologiami była oparta na solidnych badaniach podstawowych, a jednocześnie obejmowała jak najszerszy horyzont poznawczy.

Proponujemy skoncentrować się na ideologiach „współczesności”, czyli tych, które wciąż są żywe, oddziałują na rzeczywistość, trwają lub się dopiero pojawiają (albo odradzają), które mogą być zagrożeniem, ale i szansą dla naszej przyszłości.

Przykładowy zakres zagadnień:

– polityka naukowa/polityka a nauka
– religia jako ideologia
– postmodernizm(?)
– katolicyzm wobec ideologii (gender czy genderyzm?, LGBT, „ideologia śmierci”)
– współczesny nacjonalizm
– współczesne oblicza totalitaryzmu
– rasizm
– czy demokratyczne koncepcje polityczne mogą przybrać charakter ideologiczny?
aktualna percepcja klasyków badań nad ideologią (Mannheim, Scheler, Marks, Bauman, Arendt, Kołakowski i in.)

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content