Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), które wzmocni ochronę prawną dzieci.
– Cieszę się z podpisania przez Ministerstwo Sprawiedliwości memorandum o współpracy z UNICEF, chociaż bezpośrednim impulsem do jej rozpoczęcia są tragiczne wydarzenia związane z agresją Rosji na Ukrainę i niespotykana od II wojny światowej fala uchodźców, których przyjęła Polska. Jednak dzięki naszej współpracy, działania na rzecz dzieci będą jeszcze bardziej skuteczne – powiedział na dzisiejszej (9 września br.) konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Dodał, że Polska od stuleci jest przyjazną przystanią dla osób różnych narodowości, kultur, religii, uciekających przed prześladowaniami.
– Jednocześnie Polska była w XX wieku ofiarą dwóch najkrwawszych totalitaryzmów – niemieckiego narodowego socjalizmu i rosyjskiego komunizmu. Rozumiemy wartość wolności i znaczenie w jej ochronie suwerennego państwa. W walce o te wartości, czy z powodu ich braku, zginęło 6 mln polskich obywateli – wskazał minister. Podkreślił, że prześladowania nie zniszczyły naszej tożsamości narodowej, opartej na chrześcijańskich wartościach, gdzie wrodzona i niezbywalna godność osoby jest podstawą praw człowieka i podstawowych wolności.
– Dlatego czymś naturalnym dla Polaków i polskiego państwa było przyjęcie i otoczenie opieką milionów uchodźców, kobiet, dzieci, osób starszych, uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę – argumentował Marcin Romanowski.
Jak podkreślił minister, resort sprawiedliwości chroni dzieci przed krzywdzeniem, realizuje ideę wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz dba o ich prawidłowy rozwój w rodzinie. – Traktujemy dzieci i ich potrzeby z szacunkiem i troską. Chronimy ich prawa, nie zapominając o obowiązkach – mówił Marcin Romanowski. Przejawem tych działań jest m. in. przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, która wprowadziła natychmiastowy nakaz eksmisji sprawcy przemocy z mieszkania.
– Od roku w Ministerstwie Sprawiedliwości działa specjalny zespół, który przygotowuje krajowy plan działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Wiele z działań wdrażających te projekty będą realizowane we współpracy i dzięki merytorycznemu, a także finansowemu wsparciu UNICEF – mówił wiceminister.
– Wymiar sprawiedliwości pod wodzą ministerstwa stosuje szereg bardzo dobrych praktyk, które chcemy rozszerzyć na forum międzynarodowym. Ochrona dzieci zależy od nas. Bardzo się cieszę, że współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości pomoże sprawić, by każde dziecko czuło się bezpiecznie – podkreślił Koordynator Krajowy UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego Rashed Mustafa Sarwar. Dodał, że wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości organizacja, której jest przedstawicielem w naszym kraju będzie wzmacniać system ochrony dzieci.
– Dzieci, polskie, ukraińskie oraz dzieci-uchodźcy mają podobne potrzeby dotyczące ochrony ich praw. Naszym zadaniem jest zapewnienie im tego, by miały odpowiedni dostęp do wsparcia prawnego – zwrócił uwagę Rashed Mustafa Sarwar.
Przypomniał, że Polska jest jednym z państw założycielskich UNICEF i miała ogromny wkład w powstanie Konwencji o Prawach Dziecka. – Działania Polski są doskonałą podstawą do przyszłych inicjatyw – ocenił przedstawiciel Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.
Porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z UNICEF jest podstawą do przygotowywanego wspólnie planu działania, wskazującego projekty, które będzie wspierać UNICEF. Rozmowy dotyczą pakietu przyjaznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla dzieci, który zawiera m. in. pouczenia pisane prostym językiem oraz szkolenia dla sędziów, by lepiej przygotować ich do prowadzania czynności procesowych z małoletnimi, a także standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach, gdzie dziecko przebywa.
Współpraca Ministra Sprawiedliwości z UNICEF jest podejmowana na podstawie Porozumienia między Rządem RP a UNICEF z 24 sierpnia 1961 r. określającego ramy współpracy między UNICEF a RP oraz Porozumienia między Rządem RP a UNICEF z 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obecności UNICEF na terytorium RP.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content