źródło fot.: www.gov.pl

– Młodzi ludzie są coraz bardziej aktywni w życiu społecznym i politycznym, a to sprzyja rozwojowi i innowacyjności w naszym kraju – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski 18 marca br. na  uroczystości wręczenia powołań członkom Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Zwrócił też uwagę, że prawna edukacja młodzieży jest wyjątkowo ważna dla społeczeństwa obywatelskiego.
Rada, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości, będzie realizować projekty związane z wymiarem sprawiedliwości oraz edukacją prawną i obywatelską skierowane do młodzieży szkolnej i studentów. Jej inicjatywy służyć będą m.in. promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
Rada będzie opracowywać analizy na temat aktów prawnych prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przedstawiać je szefowi resortu. Rada zajmie się również organizacją warsztatów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych, a także prowadzeniem kampanii społecznych.
– Czekamy na Wasze pomysły i zaangażowanie. Jesteście świetnie przygotowani do takiej aktywności i możecie mieć realny wpływ na to, co się dzieje w kraju – podkreślił minister Marcin Romanowski. Przypomniał, że resort sprawiedliwości podejmuje też inne inicjatywy związane z edukacją prawną młodzieży, a jedną z nich jest Pracownia Liderów Prawa.
Wyboru Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości dokonano spośród niemal 200 kandydatów. Tworzą ją 24 osoby z całego kraju. Najmłodsza ma 16 lat, a najstarsza – 26 lat. Kadencja Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości trwa rok.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content