Prawo do życia jest fundamentalną wartością, na której opiera się porządek moralny i społeczny – Jadwiga Wiśniewska w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona prawom reprodukcyjnym i seksualnym, w której wzięła udział Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, stanowczo sprzeciwiając się uznaniu aborcji jako prawa człowieka.

Poniżej publikujemy treść wystąpienia:

Pierwszym państwem na świecie, które wprowadziło aborcję na życzenie w 1920 r. był Związek Radziecki. W 1933 r. aborcja eugeniczna stała się obowiązującym prawem w nazistowskich Niemczech. Po II wojnie światowej komuniści wprowadzili aborcję we wszystkich państwach bloku wschodniego. Dziś, lewica próbuje nam wmówić, że dostęp do aborcji jest prawem człowieka. Otóż, aborcja nie była i nie jest powszechnym prawem człowieka i nie jest objęta żadnym, wiążącym prawem międzynarodowym.
Wręcz przeciwnie. W Konwencji o Prawach Dziecka podkreśla się, że: dziecko z powodu na niedojrzałość wymaga szczególnej opieki i troski, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Zaś art. 2 Karty Praw Podstawowych UE stanowi, że „każdy ma prawo do życia”. Dlatego, że to prawo do życia jest podstawowym prawem, z którego wywodzą się wszystkie inne prawa. Karta Praw Podstawowych nie wymaga „odnowy”, jak mówił Macron, ale wypełniania jej zapisów.
Prawo do życia jest fundamentalną wartością, na której opiera się porządek moralny i społeczny. Dziś, lewicowo-liberalne środowiska sieją ideologiczny zamęt. Chcecie aborcji na życzenie, eutanazji. Uznając za nieważne to, że każdemu człowiekowi przysługuje niezbywalne prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Lekceważycie Państwo podstawową zasadę mówiącą o tym, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Tym drugim człowiekiem w tym przypadku jest ten najbardziej bezbronny – nienarodzone dziecko. Nienarodzone dziecko, które ma prawo do leczenia, do dziedziczenia, ale według Was nie ma prawa do życia.

źródło: Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Skip to content