Prof. Wanda Półtawska obchodzi setne urodziny

Profesor nadzwyczajna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, harcerka, więźniarka obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, popularyzatorka teologii moralnej Jana Pawła II, nauczycielka życia i miłości, obrończyni czystości przedmałżeńskiej, świętości małżeństwa oraz życia nienarodzonego. 2 listopada setną rocznicę urodzin obchodzi urodzona w 1921 roku Lublinie Wanda Półtawska.

Jej życiorys mógłby być scenariuszem niejednego filmu. Jako 20-letnia dziewczyna została aresztowana przez Gestapo i osadzona w piekle kobiet w Ravensbrück, gdzie dokonywano na niej eksperymenty pseudomedyczne. Jak sama mówiła w jednym z archiwalnych nagrań, piekło Ravensbrück pozwalało zobaczyć kim może stać się człowiek. Trudne doświadczenia kiedy Niemcy całkowicie zdeptali godność i świętość życia ludzkiego, tym bardziej wzmocniło w prof. Półtawskiej postawę obrony życia dzieci nienarodzonych:

W momencie kiedy gestapo orzekło, że trzeba zlikwidować tzw. „króliki”, czyli ofiary eksperymentów pseudomedycznych, do mnie przyszła pani, która zaproponowała, że pójdzie z moim numerem . Dokładnie tak, jak o. Kolbe w Oświęcimiu. Tam w Ravensbruck można było zobaczyć kim może być człowiek – i w jedną i w drugą stronę.

Prof. Półtawska poświęciła życie na głoszenie i nauczanie tzw. „teologii ciała” Jana Pawła II. Obszarem, na jaki szczególnie mocno kładła nacisk jest odpowiedzialność mężczyzny za czyny, których się podejmuje. Równie istotne jest panowanie nad sobą, bo mężczyzna nie może oddać siebie w darze kobiecie, jeżeli sam siebie nie posiada. Zdaniem prof. Półtawskiej, ta walka mężczyzny o władzę nad samym sobą ma bardzo konkretny cel:

Ojciec Święty uczył: „Ty sam masz nad sobą panować”. Samopanowanie, samoposiadanie stawiał jako cel życia. Masz sobą zawładnąć, żeby twoje emocje były sterowane rozumem i sumieniem. /…/ Przede wszystkim usiłuję młodzieży przekazać koncepcję tak, że czysty chłopak z dziewiczą dziewczyną, z miłością piękną zawierają sakrament małżeństwa, mają gromadkę szczęśliwych dzieci i idą do nieba – o konkretnie taki plan.

W swoim nauczaniu prof. Półtawska często podkreślała także, że człowiek ze swej natury stworzony jest do miłości. Świadczy o tym pragnienie bycia kochanym, które towarzyszy każdej osobie na świecie. Jednak najważniejszym celem istnienia istoty ludzkiej jest obdarzanie miłością, zwłaszcza w małżeństwie:

Miłość to jest sens istnienia i cel istnienia. To jest dar z siebie samego, który ubogaca drugiego człowieka. A człowiek człowiekowi ma co dać, bo człowiek jest wspaniałym stworzeniem. /…/ Małżeństwo nie jest losem tylko zadaniem. Masz takie, jak sobie zorganizujesz i zrealizujesz.

Wanda Półtawska przypomina o jeszcze jednej, bardzo ważnej rzeczy, która w dobie powszechnego internetu i wszechobecnej „proeuropejskiej” retoryce wydaje się być niepopularna. Mianowicie o tożsamości narodowej. Prof. Półtawska poucza także, że przez technologię oraz przez wymianę zdań przez internet zamiast żywej rozmowy z drugim człowiekiem zanikają więzi społeczne między ludźmi, co się przekłada zarówno na rozpad rodzin jak i całego narodu:

Przynależność do narodu jest tożsamością człowieka – nie można temu zaprzeczyć. Ludzie, którzy to zgubili nie rozwijają się, bo nie mają korzeni. Dla mnie patriotyzm jest podstawą istnienia człowieka, który musi kochać coś więcej niż siebie samego.

Wanda Półtawska przez całe dotychczasowe życie bez wątpienia zasłużyła na włączenie jej w poczet najwybitniejszych wychowawców narodu polskiego. Z okazji 100-rocznicy urodzin redakcja Radia Fiat życzy prof. Półtawskiej dużo zdrowia i kolejnych 100 lat głoszenia Ewangelii Życia Jana Pawła II w tak wyrazisty sposób, jak czyniła to do tej pory

RG/IAR

Skip to content