Rozmowa ministrów ds. rolnictwa Polski i Ukrainy

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk rozmawiał dziś z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu Rafał Romanowski, odpowiedzialny w MRiRW za koordynację tematyki pomocy żywnościowej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej.

Wicepremier Kowalczyk pogratulował ministrowi Solskiemu objęcia stanowiska Ministra Polityki Rolnej i Wyżywienia Ukrainy pod koniec marca br. Zauważył, że nowy ukraiński minister był dotąd wieloletnim przewodniczącym Komitetu Polityki Rolnej i Stosunków Ziemskich w ukraińskim parlamencie – Radzie Najwyższej i doskonale orientuje się w kwestiach sektora rolnego Ukrainy.

Ukraińskie rolnictwo w obliczu wojny
Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej 24 lutego 2022 r. postawiła Ukrainę w bardzo trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Minister Solskij opisał wyzwania stojące obecnie przed ukraińskim sektorem rolnym, związane m.in. z rosyjską blokadą ukraińskich portów morskich, przez które przed wojną odbywał się transport zbóż czy problemy z dostępnością środków produkcji niezbędnych do wiosennych prac polowych.

Pomoc żywnościowa dla Ukrainy
Minister Solskij wyraził wdzięczność za wsparcie okazywane zarówno przez władze Polski, jak i polskich obywateli w tym trudnym dla Ukrainy czasie.

Szef polskiego resortu rolnictwa zapewnił ministra Solskiego, że Ukraina może liczyć na polskie wsparcie. Stwierdził, że w trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego w obecnej sytuacji należy dążyć do maksymalnego uproszczenia wszelkich procedur dotyczących przewozu towarów przez granicę polsko-ukraińską na zasadzie wzajemności. Ponadto zwrócił uwagę, że strona polska już usprawniła odprawę ukraińskich towarów rolno-spożywczych na granicy między naszymi krajami.

Ministrowie uzgodnili, że będą się regularnie kontaktować w celu bieżącego omawiania i rozwiązywania wszelkich pojawiających się kwestii.

Strona ukraińska liczy również na wsparcie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ze strony UE, a także państw członkowskich UE.

Skip to content