Rozwój i upadek częstochowskiego przemysłu

jura

Willa Generała to miejsce spotkań badaczy i miłośników regionalnej historii. Dzisiaj (25.04) o 17.00 podjęta zostanie kwestia „Zmian krajobrazu Częstochowy, związanych z rozwojem i upadkiem przemysłu wapienniczego”. Wykład na ten temat wygłosi prof. Marian Głowacki, organizatorem spotkania jest Częstochowskie Towarzystwo Naukowe.

Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Częstochowie w latach 80. XIX w. – Do 1914 r. Częstochowa byłą praktycznie czwartym ośrodkiem pod względem przemysłu w Królestwie Polskim. Mówimy tutaj o Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim –  wyjaśnia dr Juliusz Sętowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. – W niektórych gałęziach przemysłu przodowaliśmy. Mówię tutaj o przemyśle celuloidowym, o wytwórniach celuloidu, m.in. największa z nich Landau’a. Z innych potężnych gałęzi przemysłu – przemysł włókienniczy. Oczywiście, jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia, to tutaj dominowała Huta Częstochowa.

Dzięki dostępnemu surowcowi, rozwijał się również przemysł wapienniczy. Warto zauważyć, że bez wydobycia i przetwarzania skarbów ziemi rozwój naszego miasta miałby mniejszą skalę. Surowce kopalne były powodem rozwoju przemysłu, przemysł dawał pracę i skłaniał ludzi do migracji do Częstochowy. Wstęp na prelekcję jest wolny.

Krzysztof Rygalik

Skip to content