Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do Akademii Prawa Unijnego – programu edukacyjnego organizowanego przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, będącego cyklem seminariów poświęconych zagadnieniom związanym z prawem unijnym, funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz jej przyszłością.
Akademia Prawa Unijnego posiada wykwalifikowaną kadrę ekspertów w zakresie prawa unijnego, w tym sędziów, wykładowców akademickich, wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyków. Uczestnicy będą mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach z protokołu dyplomatycznego oraz języka angielskiego, poznając podstawy Legal English.

Tematyka seminariów:
– Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej
– Źródła prawa i zasady działania Unii Europejskiej
– Zasada praworządności i jej implikacje
– Tworzenie i stosowanie prawa Unii Europejskiej
– Europejskie prawo cywilne
– Europejskie prawo karne
– Mechanizmy ochrony państwa prawnego w Unii Europejskiej
– Działania wewnętrzne i zewnętrzne Unii
– Dyplomata Unii Europejskiej
– Quo Vadis Europo?

Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności mogą skorzystać zarówno studenci prawa po ukończeniu trzeciego roku studiów, jak i absolwenci tego kierunku do trzech lat po ukończeniu studiów. Aplikować mogą również studenci i absolwenci innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanej tematyce.
Przygotowany program obejmuje dziesięć zjazdów szkoleniowych. Zajęcia prowadzone będą w Warszawie w trybie weekendowym. Program obejmuje również wyjazd do Brukseli. Udział w programie jest nieodpłatny, zaś koszty wyjazdów pokrywa organizator. Uczestnikom spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg.
Dla najlepszych uczestników Akademii Prawa Unijnego przewidziano praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości.
REKRUTACJA TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2021
Więcej informacji na: swws.edu.pl

źródło: www.gov.pl

Skip to content