Sądy własności intelektualnej wspierają innowacyjną gospodarkę

– Stworzenie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej było przemyślaną odpowiedzią na wyzwania innowacyjnej gospodarki XXI wieku. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom rynku i przedsiębiorców. Słyszę często, że był to strzał w dziesiątkę – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji podsumowującej dwa lata pracy tych sądów.
Specjaliści biorący udział w zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Patentowy RP konferencji „Podsumowanie dwóch lat funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej” podkreślali znaczenie takiego wyspecjalizowanego sądownictwa.
– To umożliwia wejście Polski do I ligi europejskiej i światowej pod względem takiego sądownictwa. Nawet jeśli po dwóch latach od wprowadzenia nowych przepisów widzimy, że to rozwiązanie wymaga pewnych korekt, sądy funkcjonują bardzo dobrze, a zainteresowanie nimi ciągle wzrasta – podkreślił wiceminister Romanowski.

Wzorowa współpraca
Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP oceniła, że współpraca urzędu, którym kieruje z sędziami układa się znakomicie. – Sędziowie są zainteresowani prowadzonymi m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkoleniami, chętnie też korzystają z naszego dorobku – powiedziała.
– Bardzo mocno rośnie na świecie liczba zgłoszeń praw własności przemysłowej i bez wyspecjalizowanych sądów Polska nie byłaby postrzegana jako kraj, gdzie warto inwestować – dodała.
O pracy sądów w praktyce mówiła Agnieszka Gołaszewska, przewodnicząca XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie. Chwaląc funkcjonowanie sądów zwracała uwagę na konieczność znalezieniem biegłych, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania spraw technicznych, którzy jednocześnie znaliby odpowiednie przepisy prawa, w tym – orzecznictwo TSUE. – Często korzystamy z pomocy rzeczników patentowych i wyższych uczelni – podkreśliła.

Specjalne wydziały
Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej, weszła w życie 1 lipca 2020 roku. Specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji orzekają w takich sprawach Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu.
Sądy ds. ochrony własności intelektualnej zajmują się m.in. sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content