Sesja i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

Jasna Góra; fot. Radio Fiat

Środowiska misyjne ponownie spotkają się na Jasnej Górze. Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju sesja i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej odbędą się jedynie z udziałem reprezentantów. Msza św., wykłady oraz nabożeństwa transmitowane będą za pośrednictwem środków masowego przekazu. Początek już 5 grudnia.

Kilka miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych. Część z nich w ogóle nie zna Chrystusa, dlatego w tym roku spotkanie misyjne na Jasnej Górze dotyczyć będzie ewangelizacji świata, prośby o nowych głosicieli Chrystusa i powszechny dostęp do Eucharystii. Do duchowego udziału w modlitwie o krzewienie Ewangelii zachęca ks. Tomasz Atłas dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

– Chcemy adorować Chrystusa. Pragniemy, aby Kościół w Polsce na nowo odkrywał Jego obecność w Eucharystii, we właściwy sposób i z pełnym zaangażowaniem. Chcemy, żeby z tego faktu płynęło nasze otwarcie na innych, pamiętając o tym, co napisał papież Benedykt XVI w „Sacramentum Caritatis”, że: „nie możemy być spokojni, jeżeli przystępujemy do stołu eucharystycznego nie myśląc o tych, którzy takowej możliwości nie mają”.

Msza św. rozpocznie się o 13.30 w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. W godz. 16.00-18.00 trwać będą konferencje w ramach sesji misjologicznej. Wykładowcy to m.in. s. dr Judyta Pudełko z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz ks. Zbigniew Pawłowski, wieloletni misjonarz w Rwandzie. Czuwanie modlitewne rozpocznie Apel jasnogórski.

ABK/BPJG

Fot. Papieska Unia Misyjna
Skip to content