Służba Więzienna dla obronności kraju – porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Obrony Narodowej

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej o współpracy Służby Więziennej z Wojskami Obrony Terytorialnej. Celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski. W ramach programu żołnierze WOT przeszkolą w tym roku około 10 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
– Po napaści Rosji na Ukrainę wszyscy już wiemy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność zależy przede wszystkim od nas, od naszej siły, gotowości i sprawności. Tylko, gdy będziemy odpowiednio przygotowani, zapewnimy jako państwo bezpieczeństwo Polakom – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (20 stycznia br.) konferencji w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.
– Po 24 lutego 2022 r. decyzją ministra Zbigniewa Ziobro zintensyfikowaliśmy szkolenia. Temu służy współpraca z MON. Zależy nam, by Służba Więzienna była jak najlepiej przygotowana i kompatybilna z działaniami Wojska Polskiego – dodał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który nadzoruje więziennictwo.

Determinuje sytuacja
Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz dziękował za cenną inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości. – W oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego współdziałanie poszczególnych służb jest szczególnie ważne. Determinuje nas sytuacja za wschodnią granicą – mówił.
Gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zaznaczył, że Służba Więzienna profesjonalnie chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. A teraz funkcjonariusze dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie wyszkolenia wojskowego.
– Szkolenie Służby Więziennej polega na dostarczaniu kompetencji w kilku obszarach: działań taktycznych, szkoleniu strzeleckim, szkoleniu inżyniersko-saperskim, medycyny pola walki – wskazał gen. Maciej Klisz, p.o. dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wydarzeniu towarzyszyły ćwiczenia na strzelnicy z udziałem ministra Zbigniewa Ziobro i wiceministra Michała Wosia oraz pokaz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Współpraca formacji
Tryb podstawowy szkoleń prowadzonych przez WOT obejmie całą Służbę Więzienną. Natomiast zaawansowany – ok. 1000 funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych oraz ochotników z oddziałów ochrony. W programie przewidziano trening strzelca wyborowego oraz przysposobienie wojskowe.
Kolejnym elementem będą ćwiczenia obronne wytypowanych jednostek penitencjarnych z żołnierzami WOT. Możliwe są również wspólne działania w rejonach stałej odpowiedzialności przypisanych do konkretnej jednostki WOT. W razie potrzeby Służba Więzienna będzie wspierać żołnierzy WOT w ochronie tych rejonów. Tak samo WOT – w razie zagrożenia wesprze działania, za które odpowiada Służba Więzienna.

Szkolenia strzeleckie
Służba Więzienna pięciokrotnie zwiększa intensywność szkoleń strzeleckich funkcjonariuszy. Także tych zatrudnionych w pionie ochronnym i administracyjnym. W 2015 r. zdarzały się przypadki, że funkcjonariusze w ciągu roku oddawali tylko kilka strzałów. Teraz minimalnie będzie to 125 strzałów rocznie dla funkcjonariusza działu administracyjnego, 500 – dla funkcjonariusza działów ochrony i 1200 dla funkcjonariusza Grupy Interwencyjnej. Przewidziano też zakup dla Służby Więziennej dodatkowej broni i amunicji, a także uruchomienie nowoczesnych strzelnic.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content