Spędzaj wolny czas w Dolinie Miłosierdzia!

Dolina Miłosierdzia w Częstochowie ma niezwykle dużo propozycji dla mieszkańców Częstochowy. Organizuje wiele zajęć z zakresu duchowego, sportowego, a także projektów charytatywnych. W obecnym roku powstają kolejne. O propozycjach duchowych mówi ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii:
– Rozpoczynamy katechezy neokatechumenalne. Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia na drogę neokatechumenalną w poniedziałki i czwartki o 18.45. Prowadzimy również spotkania Kręgów Biblijnych w czwartki i piątki o 19.00 dla tych, którzy chcą pochylić się nad Słowem Bożym. Mamy też nowy zespół: “Tacy Różni” składający się z rodzin, które chcą uwielbiać Boga muzyką podczas Mszy św. Ich próby odbywają się w każdy czwartek o 20:30. Zapraszamy wszystkich, którzy odkryli już swój talent muzyczny lub też chcą go odkryć.
Są również nowe propozycje charytatywne:
– Rozpoczynamy nowy projekt – Apostolstwo Obecności. Jest to wolontariat dla osób, którzy chcieliby odwiedzać osoby starsze, którym doskwiera samotność. Wolontariusze mają po prostu spędzić z nimi trochę czasu na rozmowie przy herbacie, ciastku, czy modlitwie. Prowadzimy też cały czas projekt dopłat do recept dla seniorów. Starsze osoby mające problemy z wykupieniem recept mogą się zgłaszać do fundacji “Ufam Tobie”. – mówi ks. Partika. – Współpracujemy również z bankiem żywności. Aby otrzymać od nas wsparcie należy zgłosić się do MOPSu po skierowanie, z którym można do nas przyjść i każdego miesiąca dostawać paczki żywnościowe.
Ks. Andrzej, jako ksiądz, który przebiegł maraton, zaprasza również na zajęcia sportowe pod okiem trenerów:
– Prowadzimy spacery nordic walking, czyli spacery z kijkami. W sobotę o godzinie 9.00 pod okiem instruktorów uczymy się jak poprawnie wykonywać tę aktywność fizyczną. Mamy również zajęcia taneczne prowadzone przez profesjonalnego instruktora. Spotykają się oni we wtorki o godzinie 20:30. Jest teraz najlepszy czas, aby do nich dołączyć, bo właśnie rozpoczęła zajęcia nowa grupa. Otwieramy też nowe zajęcia fitnes dla mam z małymi dziećmi prowadzone również przez mamę małego dziecka. Są to zajęcia, gdzie rodzic może ćwiczyć, a dziecko razem z nim lub jeśli nie jest zainteresowane, może bawić się w kąciku zabaw na tej samej sali. Zajęcia będą odbywać się w czwartki o 16:30.
Dolina Miosierdzia nie zamyka się jedynie na swoich parafian. W zajęcia i pomoc charytatywną mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy Częstochowy.

Źródło foto: Dolina Miłosierdzia Częstochowa