Tak dla Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego

Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego ma pomóc w społecznym i gospodarczym rozwoju województwa śląskiego, a także przyczynić się do poprawy sytuacji obywateli i przedsiębiorców. Sejm przyjął dziś stosowną ustawę.

Fundusz ma wspierać proces transformacji regionu tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania firm, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego. Ma przyczynić się do budowania nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki, a także ma wspierać utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Co ważne, Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza Śląska z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji regionu.

– Projekt był szeroko konsultowany. Wszystkie uwagi jakie wpłynęły do Ministerstwa Rozwoju i Technologii zostały szczegółowo przeanalizowane. Chcemy, aby serce polskiej gospodarki biło cały czas. Dlatego dziś zrobiliśmy kolejny krok w tym celu. Cieszę się, że Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego został dzisiaj przyjęty przez Sejm. Fundusz to nie tylko ochrona istniejących miejsc pracy. To także tworzenie nowych. Chcemy, aby Śląsk swoim potencjałem, przyciągał ludzi nie tylko z innych województw, ale i zagranicznych przedsiębiorców – zaznacza minister Waldemar Buda.

– Dzięki Funduszowi możliwe będzie podjęcie działań, które wpłyną na poprawę sytuacji obywateli mieszkających w regionie. Wszystko dzięki promocji regionu, stworzeniu dedykowanych programów wspierających poszczególne grupy społeczne i przedsiębiorców. Uruchomione zostaną też działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego – informuje minister Waldemar Buda.

– Zależy nam na jak największej ochronie miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest dla nas wsparcie przedsiębiorców i zapewnienie im płynności finansowej. Rozwiązania jakie proponujemy przyczynią się również do podniesienia konkurencyjności gospodarki regionu, z wykorzystaniem istniejącego już potencjału i zasobów – wskazuje wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Na funkcjonowanie Funduszu rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł w ciągu 10 lat począwszy od 2024 r. Przewiduje się, że kapitał zakładowy Funduszu wyniesie do 500 mln zł.
Powołanie Funduszu wynika z realizacji postanowień Umowy Społecznej z górniczymi związkami zawodowymi (z 28 maja 2021 r.) dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego w perspektywie 2049 roku.
Dokumentem określającym cele Funduszu i instrumenty ich realizacji będzie Strategia Funduszu Transformacji Śląska. Będzie ona zawierała m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat.
Fundusz będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach.

Instrumenty
Realizacja zadań publicznych będzie możliwa dzięki wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów podobnych do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju S.A. To m.in. wsparcie finansowe przedsiębiorców, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach czy przystępowanie do spółek osobowych.

źródło: MRiT

Skip to content