TSUE odrzucił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu potwierdza tendencję instytucji unijnych do rozszerzania funkcjonowania prawa poza unijnymi traktatami. Trybunał oddalił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości i uznał, że jest on zgodny z unijnym prawem. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę funduszy od kwestii związanych z oceną praworządności. Piotr Müller stwierdził, że rząd negatywnie ocenia decyzję Trybunału.
Warszawa i Budapeszt wnosiły o stwierdzenie nieważności rozporządzenia. Pełnomocnicy polskiego rządu argumentowali, że przepisy mają liczne wady i są próbą ominięcia nieskutecznej procedury praworządności z artykułu 7. unijnego traktatu. Wskazywali na uznaniowość mechanizmu warunkowości, brak jasnych kryteriów naruszeń i zbyt ogólne zapisy dające szerokie pole do interpretacji oraz działania.

źródło: IAR

Skip to content