Uroczyste otwarcie Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi

Instytut Ekspertyz Medycznych powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma usprawnić prowadzenie postępowań przygotowawczych i sądowych, wypracować standardów opinii oraz zgromadzić najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną. Inicjatorem powstania Instytutu był wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
– Prokuratura Krajowa od dłuższego czasu podejmowała liczne działania zmierzające do tego, aby powstała taka instytucja – mówiła Zastępca Prokuratora Krajowego prokurator Agata Gałuszka-Górska na dzisiejszej (21 września br.) konferencji z okazji otwarcia Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.
– Działalność Instytutu skierowana jest do odbiorców świadczeń medycznych, personelu medycznego, lekarzy-biegłych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, dla których przygotowujemy opinie sądowo-lekarskie i propozycje zmian legislacyjnych – mówiła o celach Instytutu jego dyrektor, doktor nauk medycznych Agata Michalska.
Zdaniem wicewojewody łódzkiego Piotra Ciepluchy, Ministerstwo Sprawiedliwości takimi działaniami usprawnia proces orzekania i śledcze działania prokuratury. – To nie pierwszy fachowy instytut powołany przez resort – wskazał.
Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik podziękował wszystkim zaangażowanym w utworzenie Instytutu Ekspertyz Medycznych. – Liczę, że to nie koniec tego typu topowych lokalizacji, centralnych jednostek w Łodzi – ocenił.
Podczas uroczystego otwarcia wręczono nominacje do Rady Naukowej Instytutu. W radzie znaleźli się prokurator Anna Jaskuła, dr hab. nauk medycznych Kamil Jurowski, dr nauk medycznych Katarzyna Krekora, dr nauk medycznych Aneta Mamos, Maciej Noga, prof. dr hab. nauk medycznych Janusz Strzelczyk, prokurator Barbara Sworobowicz, prokurator Ewa Szatkowska, dr Mateusz Tchórzewski, prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, dr Michał Poniatowski, dr Ewelina Wojewoda.
Instytut Ekspertyz Medycznych będzie współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, prowadząc badania naukowe i opracowując ekspertyzy oraz opinie z zakresu nauk medycznych.
Nowa instytucja ma usprawnić proces opiniowania sądowo-lekarskiego i przyczyniać się do zwiększania sprawności postępowań w sprawach karnych, a także cywilnych.
Działalność Instytutu obejmować będzie przygotowanie rejestru podmiotów i osób wydających opinie sądowo-lekarskie, ogólnodostępnego dla zleceniodawców, co usprawni proces powoływania biegłych i uzyskiwania opinii. Placówka zajmie się też np. analizą przyczyn błędów medycznych, przygotowaniem projektów zmian w systemie opieki zdrowotnej, opracowywaniem standardów medycznych i orzeczniczych, organizowaniem szkoleń dla lekarzy biegłych oraz osób zainteresowanych pełnieniem tej funkcji.
Instytut został powołany, by wspomóc prokuraturę i sądy. Wiele postępowań wymaga opinii biegłego lub zespołu biegłych. Oczekiwanie na nią trwało nawet do kilkunastu miesięcy, co istotnie wydłużało samo postępowanie. Ponadto organy ścigania czasami miały trudności z ustaleniem, kto może wydać daną opinię, bo nie było centralnej bazy danych rejestrującej takie usługi. Dlatego jej utworzenie, razem z wykazem biegłych i instytucji gotowych do realizacji zleceń, pomoże w prowadzeniu postępowań i skróci ich czas.
Instytut przyczyni się też do pozyskania chętnych do pełnienia funkcji biegłych.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Skip to content