Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Pierzgalskiego

OPK Gaude Mater zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Pierzgalskiego pt. „Ślady / Wieś jurajska” – 7 lipca o godz. 19:00.
„Ślady”
Bohaterów reportażu “Ślady” łączy determinujący wpływ, jaki miały na ich losy lub losy ich najbliższych przedwojenne emigracje zarobkowe, bądź – częściej – powojenne wysiedlenia ludności łemkowskiej, prowadzone przez komunistyczne władze w latach 1945-1947. W cyklu, obok portretów wykonanych w naturalnym otoczeniu, znajdują się obrazy z życia codziennego, uroczystości religijnych, reliktów architektury drewnianej oraz pamiątek o szczególnym znaczeniu dla opowiedzianej historii.
„Wieś jurajska”
Złożony z 35 fotografii reportaż to etnograficzny zapis życia rolników mieszkających w gminach Janów, Niegowa, Olsztyn i Przyrów. Projekt skupia się na najbardziej tradycyjnym wizerunku wsi, który w coraz szybszym tempie odchodzi do przeszłości. Bohaterami foto-eseju są rolnicy gospodarujący samodzielnie na kilku – kilkunastu hektarach, silnie przywiązani do ziemi i pracy na roli. Cykl zawiera zarówno obrazy codziennych czynności gospodarskich, prac polowych, jak i chwile odpoczynku, posiłków, świętowania i wyrażania uczuć religijnych. Autor utrwalił także ostatnich rzemieślników, artystów samouków oraz sceny z tradycyjnych targów wiejskich.
Krzysztof Pierzgalski jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się fotografią reportażową, dokumentalną i przyrodniczą. W 2005 r. rozpoczął współpracę z magazynem National Geographic Polska, dla którego wykonał kilka foto-esejów poświęconych polskiej przyrodzie. Publikował również w miesięcznikach FOTO, Poznaj Świat, Podróże oraz portalach Twój Przekrój, National Geographic Traveler i brytyjskim Life Force Magazine. Autor wystaw indywidualnych o tematyce podróżniczo-etnograficznej. Laureat konkursów fotograficznych. Interesuje go człowiek w relacji ze środowiskiem naturalnym. W Polsce dokumentował społeczności rolników na Wyżynie Częstochowskiej, Łemków i juhasów beskidzkich. Podczas wypraw trekkingowych – m.in. kultury pasterskie Mongołów, Ewenków, Kirgizów, Indian andyjskich, zwyczaje weselne Hucułów oraz obrzędy we wsiach-twierdzach na Kaukazie.
Wernisażowi będzie towarzyszył koncert muzyków w składzie: Aleksandra Kowalska (wokal, gitara klasyczna) i Magdalena Michalak (wokal) – z zespołu IMPAST, Marcin Myga (gitara basowa akustyczna), Bartosz Sadlej (gitara akustyczna) oraz poezja Małgorzaty Januszewskiej.

Źródło: OPK Gaude Mater

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content