Wielka inwestycja PKP w Zawierciu, pociągi będą sterowane komputerem

PKP Polskie Linie Kolejowe kilka dni temu przedstawiły szczegółowy projekt modernizacji oraz informatyzacji kolejnego odcinka trakcji kolejowej. Tym razem gruntowną przebudowę przejdzie stacja w Zawierciu. Dodatkowo zaimplementowany ma zostać nowoczesny komputerowy system kierowania ruchem. PKP rozpisało już przetarg.

Inwestycja nie ma jeszcze określonego budżetu, lecz według urzędników pewnym jest, że w grę wchodzi koszt co najmniej kilku milionów złotych. Magdalena Janus z zespołu prasowego Polskich Lini Kolejowych, mówi, że do współpracy z systemami cyfrowymi przystosowany zostanie układ torowy i sieć trakcyjna na stacji, a także sieć i urządzenia telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. Konieczna jest m.in. budowa sygnalizatorów świetlnych, instalacja elektrycznych napędów zwrotnicowych i systemów kontroli odpowiadających za przekazywanie informacji o położeniu i stanie urządzeń sterowania ruchem do dyżurnych ruchu.

Inwestycja w stację Zawiercie to bardzo dobra informacja, ponieważ jest to ważny węzeł w ruchu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ludzi oraz towarów. Przebiegają przez nią nie tylko linie Częstochowa – Katowice czy Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, ponieważ łączna ilość połączonych stacji dzięki Zawierciu to siedemset pięćdziesiąt. Według PKP nowy system komputerowy ma usprawnić zarządzanie stacją obsługującą tak wiele połączeń.

Kolejarze będą kierować ruchem z nowego budynku nastawni.  Przebudowywane i budowane urządzenia srk będą przystosowane do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS poziom 2. Dzięki temu zarządzanie ruchem kolejowym będzie sprawniejsze, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei i zapewni większą punktualność pociągów. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa podróży pasażerskich i przewozu ładunków.

Inwestycja pn. „Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń SRK w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” będzie finansowana ze środków krajowych.

Skip to content