„Wspólnie budujemy naszą zamożność”- konferencja w WOM


pobrane

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości’’, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zapraszają nauczycieli przedsiębiorczości oraz wychowawców klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z 5-osobowymi delegacjami uczniów na konferencję „Wspólnie budujemy naszą zamożność”, która odbędzie się 27.03.2015r. o godzinie 12.00-13:30 w Auli „Forum” RODN „WOM” w Częstochowie.
Cele konferencji to:
zainteresowanie młodzieży podejmowaniem inicjatyw służących wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju
przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w wolnorynkowej i globalnej gospodarce
zmiana świadomości młodych obywateli w kierunku wspierania polskiej przedsiębiorczości.
Prelegentem będzie Pan Jakub Zapała, koordynator do spraw działań Fundacji ‘’Pomyśl o Przyszłości’’. Fundacja koncentruje się na zainteresowaniu społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą i jest grupą entuzjastów, którzy widzą liczne szanse na rozwój gospodarczy Polski.
Zgłoszenia na adres: krawczyk@womczest.edu.pl przyjmuje Aleksandra Krawczyk – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.03.2015 r. (wtorek) do godz. 15:00. W zgłoszeniu Prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły i liczbę uczniów, którzy wezmą udział w konferencji.