Wyniki III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie 34 351 ważnych głosów oddanych w III edycji budżetu powstała lista zadań do realizacji w 2022 roku.
W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milionów na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 6 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 1 a 19 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze.
W pierwszej kolejności do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Wybrano te zadania, które mieściły się w puli. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych wolnych środków.
Listę zadań do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 38 zadań na łączną kwotę prawie 10 milionów złotych. Realizowane będzie 8 zadań w puli EKO na łączną kwotę 4.924.152,00 zł, 28 zadań w puli REGIO na łączną kwotę 4.862.402,00 zł w podziale na podregiony:
– 4 zadania w podregionie P1 na kwotę 729.016,00 zł
– 6 zadań w podregionie P2 na łączną kwotę 735.800,00 zł
– 3 zadania w podregionie P3 na kwotę 764.796,00 zł
– 5 zadań w podregionie P4 na kwotę 745.150,00 zł
– 5 zadań w podregionie P5 na kwotę 628.400,00 zł
– 3 zadania w podregionie P6 na kwotę 510.240,00 zł
-2 zadania w podregionie P7 na kwotę 749.000,00 zł
oraz 2 zadania z puli wolnych środków na kwotę 189.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie bo.slaskie.pl
Wybrane i zatwierdzone do realizacji zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa w 2022.
Na stronie internetowej bo.slaskie.pl zamieszczane będą informacje o realizacji zadań wybranych w III edycji MBO.

źródło: UMWS

Lista zadań zatwierdzonych do realizacji w III edycji MBO

Wyniki głosowania

Skip to content