Z udziałem ok. 10 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 11. Pielgrzymka Żywego Różańca. Jasnogórskie spotkanie było szczególnym czasem modlitwy za pokój, Kościół, papieża, Ojczyznę, rodziny, młodzież oraz zachętą „by różaniec stał się modlitwą wszystkich”. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Różaniec siłą chorych i cierpiących”. To jednocześnie hasło szóstego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej, która jest duchowym przygotowanie do jubileuszem 200-lecia powstania Żywego Różańca.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Glapiak, który jest także moderatorem Żywego Różańca arch. poznańskiej. W homilii zachęcał, by nie ustawać w praktykowaniu modlitwy różańcowej. Za Benedyktem XVI przypomniał, że „różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w walce o pokój w sercach, w rodzinach, w społeczeństwie, na świecie”.

Ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca w Polsce mówi o idei i sensie modlitwy, przekazanych przez abp. Wacława Depo, podczas Mszy św na jasnogórskim szczycie.:

– O 9:15 rozpoczęliśmy nasze pielgrzymkowe modlitwy godzinkami do Najświętszej Marii Panny. Było również słowo moderatora, pozdrowił nas ksiądz abp Wacław Depo jako delegat do spraw Żywego Różańca. Pokazał nam ideę oraz sens modlitwy, ale też zachęcił przez objawienia siostry Łucji do tego, że warto podejmować trud i cierpienie, aby chwała Boża królowała w nas i w naszym codziennym życiu.

Z czym wyjątkowym mogliśmy się spotkać podczas Nabożeństwa? Odpowiada ks. Gancarek:

– Myślę że niespodziewanie nawiedziła nas sama Paulina Jaricot w swoich relikwiach, nie spodziewaliśmy się tego, ale ks. z Krakowa z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej przywiózł relikwie, dzięki czemu możemy cieszyć się z jej obecności oraz modlić się przez jej wstawiennictwo o rozwój tego dzieła i jej pragnienie, które miała w sobie, uczynić różaniec modlitwa wszystkich, żeby mogło się spełniać w naszych czasach.

Wspólnota różańcowa istnieje w prawie każdej parafii w Polsce. Jej członkowie, prosząc przede wszystkim w papieskich intencjach, każdego dnia modlą się za tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. „Żywy Różaniec” nade wszystko pamięta o misjach, bo taka też była intencja inicjatorki bł. Pauliny Jaricot. Pielgrzymka na Jasną Górę jest zawsze dla wszystkich członków Żywego Różańca początkiem nowego roku formacyjnego a teraz także szóstego roku Wielkiej Nowenny przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca.

EG
Galeria: Radio Fiat

11. Pielgrzymka Żywego Różańca

Skip to content