15. Pielgrzymka Bezdomnych na Jasną Górę fot. Radio Fiat

Na Jasnej Górze po raz 15. odbyła się Pielgrzymka Bezdomnych, organizowana przez Caritas Polska. 15 listopada zebrani modlili się podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 11:00, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Ze względu na pandemię, program spotkania został ograniczony.

Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Paweł Dzierzkowski – zastępca dyrektora Caritas Polska i ks. Marek Bator – dyrektor częstochowskiej Caritas. Przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii mówił do wiernych:

-Współczesny świat proponuje nam politykę bez moralności, wolność od wszystkich zasad i osobistej odpowiedzialności, postęp technologiczny i gospodarczy bez oglądania się na konsekwencje dla przyszłości i religię zepchniętą do spraw prywatnych i wstydliwych. Samo chrześcijaństwo poddane jest nietolerancyjnej presji i prześladowane na świecie na skalę jak nigdy dotąd niespotykaną. 

Metropolita Częstochowski nawiązał także do ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce:

-Jak nam wszystkim i każdemu potrzeba dzisiaj normalności, prawdomówności bez wulgaryzmów i osądów. Nie tylko w układach politycznych i społecznych, ale przede wszystkim w sercu i mowie każdego z nas. Owej wyciągniętej ręki do drugiego człowieka, potrzebującego jakiejkolwiek pomocy – duchowej, materialnej. Ujawniło to bardzo drastycznie, ten podział, decyzja Trybunału Konstytucyjnego o ochronie życia ludzkiego. Jak mówił sam Chrystus w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii, kto odrzuca Boże Dary i Talenty, idzie sam w ciemności i płacz. Dziś już lepiej rozumiemy, że odpowiedzialne myślenie o przyszłości naszych rodzin, dzieci i młodzieży, połączone z poszanowaniem ludzi starszych, chorych, ubogich, sprawiedliwość i miłość społeczna, nie mogą być stanami od czasu do czasu, czy od czasu zmiany rządu czy struktur państwowych.

W rozmowie z Radiem Fiat ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas wyraził wdzięczność wobec wszystkich ofiarodawców:

-Za gesty życzliwości, pamięci duchowej i materialnej, bez której trudno byłoby nam funkcję funkcjonować. Trudno byłoby nam pracować nad ludźmi bezdomnymi, bo to nie chodzi tylko o schronienie, ale także o pracę z nimi i nad nimi, tzn. o takie elementy składowe i pedagogiczne, które sprawiają, że ludzie wychodzą trochę na prostą, przestają pić, przestają wracać do swoich “starych znajomości”. To, że oni wyglądają tak, jak my wyglądamy, są dobrze ubrani, umyci, to zasługa ofiarodawców i placówek, dających ciepłe ubrania, buty. Bezdomni są ogoleni. Nie są stygmatyzowani społecznie. Rozpoznawalni są tylko ci bezdomni, którzy nie chcą się poddać zmianom, do których zapraszamy, poprzez dialog i rozmowy ze specjalistami.

Eucharystia transmitowana była m. in. na antenie Radia Fiat. Całość homilii abp. Wacława Depo można wysłuchać na naszej stronie internetowej fiat.fm

JS

Skip to content