Pokazanie głębokich związków pomiędzy judaizmem oraz chrześcijaństwem to główny cel tegorocznego Dnia Judaizmu, który w polskim Kościele katolickim obchodzić będziemy 17 stycznia. Jubileuszowe obchody wpisują się w przeżywany czas synodu, w którym papież Franciszek zaprasza wiernych do dialogu.

Po raz pierwszy w polskim Kościele katolickim Dzień Judaizmu obchodzony był w 1998 roku w Warszawie. Od tamtej pory istotą rozmów oraz wspólnej modlitwy chrześcijan i żydów jest przybliżenie im wspólnego źródła wiary, postrzegania godności człowieka, jego przeznaczenia, a także wartości życia ludzkiego. Dzień Judaizmu zachęcać ma więc wiernych do tworzenia wspólnoty. Więcej na ten temat mówi bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego:

– Jeżeli przyjmujemy, że zaczątki wiary Kościoła rodzą się u Mojżesza, patriarchów, proroków. Jeśli zgodni jesteśmy co do tego, że dzięki Narodowi Wybranemu Kościół katolicki otrzymał objawienie Starego Testamentu to chyba nie trzeba nic więcej, aby uświadomić sobie głębokie związki historyczne i duchowe, które wiążą judaizm i chrześcijaństwo. Nie chodzi o to, abyśmy się zgadzali w każdej kwestii, ale żebyśmy próbowali się zrozumieć.

Jak zaznacza ks. Mariusz Kocoł, doktor teologii ekumenicznej, chociaż Żydzi nie rozpoznali w Chrystusie obiecanego Mesjasza, modlą się do Boga Ojca tak, jak chrześcijanie:

– Mamy wspólne Księgi Święte. Stary Testament, który chrześcijanie uważają za Księgę Objawioną, dla Żydów stanowi podstawę wiary. Dzień Judaizmu ma więc zwrócić szczególną uwagę na to, co nas łączy.

Na hasło 25. Dnia Judaizmu wybrane zostały słowa z Księgi Izajasza (Iz 55,8): „Moje myśli nie są myślami waszymi”:

– Człowiek z natury rzeczy jest istotą ograniczoną pod względem intelektualnym. To, co dla ludzi wydaje się szczytem możliwości intelektualnych, dla Pana Boga jest to głupstwem. Człowiek mądry chce więc realizować w życiu Wolę Bożą.

Centralne obchody 25. Dnia Judaizmu pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka odbędą się w Poznaniu. Komentarze biblijne wygłoszą natomiast: metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W ramach 25. Dnia Judaizmu nastąpi również wręczenie nagrody „Menora Dialogu”, którą otrzyma Jan Grosfeld.

Dzień później, 18 stycznia, w polskim Kościele katolickim rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa do 25 stycznia.

ABK/IAR

Skip to content