37. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

W dniach 14-15 września na Jasnej Górze odbyła się 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Doroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”. Na centralną Mszę św. w niedzielę, 15 września przybyło ok. 20 tys. osób.

W rozmowie z Radiem Fiat premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Pielgrzymka Ludzi Pracy stała się już tradycją, a także łącznikiem środowisk ludzi pracy:

To piękna tradycja od 1983 roku. Na dwóch pierwszych patronował ks. Jerzy Popiełuszko, tej wspaniałej modlitwie. A my dzisiaj wierzymy, że w tym połączeniu razem z ludźmi pracy, możemy rzeczywiście walczyć o lepsze prawo, lepszą Polskę, o lepszą rzeczywistość, która nas otacza. Więc jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy tutaj co roku dochowują tej tradycji, która jest już dzisiaj czymś więcej niż tylko tradycją. Jest pewną łącznością świata pracy i spojrzeniem na naszą rzeczywistość w sposób taki, jaki życzyłby sobie błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko i w taki sposób, z takimi ideałami o jakie walczyła Solidarność.

W swoim wystąpieniu skierowanym do pątników zgromadzonych przed Szczytem jasnogórskim, szef rządu przywołał słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki:

Raz jeszcze przywołam te piękne słowa bł. ks. Jerzego „człowiek nawet ciężko pracujący, ale bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi”. Polacy zawsze szukali Solidarności, poszukiwali ideałów, one oświetlały nam drogę naszych wysiłków, wysiłków najpierw ku wielkiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie, w nowych okolicznościach, nowych wyzwaniach, wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości. Te wysiłki muszą zostać uwieńczone powodzeniem, ale stanie się tak tylko kiedy ludzie pracy, ludzie solidarności będą ręka w rękę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, wszystkimi ludźmi ze wszystkich zawodów starali się rozpoznać ścieżki ku przyszłości. Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach i w polskiej duszy splecione. Wydaje mi się, że w rzeczy samej, że Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności.

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, list do uczestników Pielgrzymki Ludzi Pracy odczytała Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca Prezydenta RP. W liście Prezydent wyraził przekonanie, że po zakończonych uroczystościach pątnicy powrócą do domów i zakładów pracy, pełni dumy z przynależności do wspólnoty:

Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy również 30-lecie wielkiego plebiscytu, jakim były pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w roku 1989. Dokładnie dziesięć lat po wspomnianych tu przemówieniach Papieża Polaka pękła tama, która powstrzymywała narastające, ogromne pragnienie wolności. To wtedy, niedługo po wyjściu z podziemia, NSZZ „Solidarność” z nową siłą zaangażowała się w dzieło odrodzenia Polski wolnej, niepodległej i sprawiedliwej. Polacy zaczęli kruszyć okowy systemu kłamstwa, wyzysku i przemocy, zaczęli burzyć przecinającą Europę żelazną kurtynę. Trudno nie dostrzec w tym szczególnego symbolu – a jednocześnie ponadczasowej inspiracji, zawsze aktualnego wskazania, aby nie poddawać się zwątpieniu, aby nie upadać na duchu nawet wobec największych trudności. Aby w porę wykorzystywać historyczne szanse, aby zawsze polegać na twórczej mocy polskości, na naszej ponadtysiącletniej kulturze i systemie wartości. Jestem przekonany, że po dzisiejszych uroczystościach powrócicie Państwo do swoich domów i zakładów pracy napełnieni dumą z przynależności do tej wielkiej, ponadczasowej wspólnoty – a także z nową nadzieją.

Następnie głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swoim przemówieniu, szef Solidarności podkreślił, że Pielgrzymka Ludzi Pracy, jest wyjątkowa ze względu na brak podziału na poszczególne grupy zawodowe:

Pełni wiary przybywamy na Jasną Górę, każdy w swojej intencji, aby podziękować Jasnogórskiej Pani za opiekę ludzi pracy. To wyjątkowa pielgrzymka, ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy jako ludzie pracy nie dzieląc się na poszczególne grupy zawodowe, jesteśmy tutaj jako solidarność ta międzyludzka, ale także jako Niezależny Samorządny Związek „Solidarność”. To dla nas bardzo ważne, dla ludzi „Solidarności”, że możemy w tym ważnym miejscu dla nas, dla Polaków, być wszyscy razem.

Eucharystii odprawionej o godz. 11:00 na jasnogórskim Szczycie przewodniczył abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię wygłosił abp Adam Szal, metropolita przemyski:

Tutaj, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi dnia dzisiejszego na Jasnej Górze słyszymy pokorne, ale stanowcze przypomnienie Matki Bożej, która ciągle na nowo przypomina nam swój testament: „cokolwiek Syn Mój wam powie, to czyńcie”. To niezwykła zachęta do tego, abyśmy także tutaj, podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy odkrywali w sobie właściwą hierarchię wartości, to zachęta do tego, abyśmy podejmowali swoisty rachunek sumienia i skorzystali z zaproszenia Pana Boga, który czeka na nas, abyśmy ciągle na nowo odkrywali przykazanie zapisane w Dekalogu: „nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.

W pielgrzymce uczestniczyła także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską odniosła się m.in. do jasnogórskiego spotkania ludzi pracy oraz do zmian wprowadzanych na ich korzyść przez rząd:

Ludzie Pracy pielgrzymują do Matki Bożej, do Jasnogórskiej Pani, żeby podziękować za opiekę i zawierzyć się opiece Matki Bożej. Trzeba też pamiętać o tym, że tak będzie silna Polska, jak będą silni i zaopiekowani wszyscy jej obywatele. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu tych 4 lat znacząco wzrosła płaca minimalna z poziomu 1450 zł 4 lata temu do 2250, a więc mamy realny wymierny wzrost płacy minimalnej, rekordowy wzrost stawki godzinowej. Bo ambicją naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby budować dobrobyt Polaków.

Mszę św. koncelebrowali duszpasterze Ludzi Pracy i kapelani NSZZ ‘Solidarność’ na czele z ks. kan. Krzysztofem Hajdunem, sekretarzem krajowym Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W modlitwie udział wzięli: przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, posłowie, senatorowie i samorządowcy. Obecni byli m.in.: Bożena Borys-Szopa, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, a także rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

PG

Źródło: własne/BPJG