67. rocznica Apelu Jasnogórskiego

fot. Mazur Large/źródło: BP KEP

8 grudnia 1953 roku po raz pierwszy odprawiono Apel Jasnogórski. Wieczorne nabożeństwo kierowane do Maryi, Królowej Polski i Matki Kościoła sprawowane jest od 67. lat zawsze o godz. 21. Do odmawiania modlitwy jako pierwszy wiernych zachęcił ówczesny przeor Jasnej Góry o. Jerzy Tomziński.

Geneza Apelu Jasnogórskiego związana jest z kard. Stefanem Wyszyńskim. Po tym, jak został internowany, jasnogórscy paulini podjęli z pielgrzymami specjalne modlitwy w intencji jego uwolnienia. Więcej na temat historii mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej.

– Idea szczególnej modlitwy do Matki Bożej o godz. 21.00 jest znacznie starsza. Taka forma modlitwy była zakorzeniona w Sodalicji Mariańskiej, do której też należał św. Jan Paweł II. Modlitwa o godz. 21.00 była też bardzo popularna w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy też, że 1953 rok papież Pius XII ogłosił jako Rok Maryjny, w którym Kościół przybliżać miał Matkę Najświętszą i modlić się do Niej w sposób szczególny. Obecnie trudno sobie wyobrazić częstochowskie sanktuarium bez Apelu Jasnogórskiego.

Charakterystyczną część nabożeństwa stanowi – trzykrotnie powtarzana – antyfona: “Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Św. Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce wielokrotnie uczestniczył w Apelu Jasnogórskim, przybliżając w trakcie nabożeństwa treści dotyczące wiary, Kościoła i historii zbawienia. W czerwcu 1983 roku papieska wizyta odbywała się w trakcie zawieszonego stanu wojennego.

– W tej wieczornej godzinie szczerości, kiedy otwieram swoje serce przed Tobą, nie mogę pominąć spraw, które zalegają w wielu innych sercach. Myślę, że moje słowa są nieporadne, ponieważ trudno mówić głośno o bolesnych sprawach. Proszę Cię, Matko mojego narodu za tymi, którzy cierpią i sami sprawiają cierpienia.

Podczas 50. rocznicy powstania Apelu Jasnogórskiego św. Jan Paweł II mówił: “Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy Polski, świata i Kościoła. (…). Nie przestaję też zachęcać do nieustannego powracania do miłości, jaka w niej jest zawarta. To źródło ufności na każdy czas”.

Wieczorna modlitwa do Maryi, Królowej Polski, w intencji ojczyzny i Kościoła sprawowana jest codziennie już od 67 lat. Rozpoczęła się od kilku osób. Dziś jednoczy masy wiernych na całym świecie także za pośrednictwem środków przekazu społecznego. Jedną z pierwszych transmisji Apelu Jasnogórskiego przeprowadziło Radio Fiat.

ABK