Ks. Stefan Wincenty Frelichowski/fot. e-civitas.pl

Zanim został księdzem, złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Aresztowany przez gestapo jesienią 1939 roku, został osadzony w toruńskiej twierdzy. Następnie więziono go w kilku niemieckich obozach, aż w końcu trafił do Dachau. Potajemnie sprawował Msze św., udzielał komunii i spowiadał. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski został beatyfikowany 7 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II. 23 lutego bieżącego roku przypada 76 rocznica jego śmierci.

Bł. ks. Frelichowski był heroicznym świadkiem miłości. – Niósł innym pokój, ponieważ zaufał Chrystusowi – mówi ks. Grzegorz Paszka, który przez wiele lat sprawował funkcję kapelana Hufca ZHP Częstochowa:

– Ks. Frelichowski oddał swoje życie w obozie Dachau, gdzie służył chorym na Tyfus. Pokazuje, że poprzez wierność Bogu i Ojczyźnie w życiu można osiągnąć wiele. W życiu każdego człowieka potrzebna jest wiara. Bóg będzie nam dodawał siły i otuchy w podejmowanych działaniach. Ks. Frelichowski jest wzorem miłości, dobroci i życzliwości wobec drugiego człowieka.

Do wybuchu II wojny światowej ks. podharcmistrz Stefan Frelichowski, nazywany „druhem Wickiem”, działał m.in. w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy. 20 września 2002 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po rozpatrzeniu wniosku prymasa Polski Józefa Glempa, wydała dekret ustanawiający bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, „patronem polskich harcerzy przed Bogiem”. – Dzisiaj potrzebujemy właśnie takich wzorów – mówi Przemysław Kowalski, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Częstochowa:

– Jest dla nas autorytetem ze względu na swoją postawę. W doskonały sposób wypełniał zasady harcerskiego wychowania, czyli braterstwo, służbę i pracę nad sobą. Służbę oczywiście Bogu, Ojczyźnie oraz drugiemu człowiekowi. Bł. ks. Frelichowski służbę Bogu wypełniał poprzez posługę kapłańską, Ojczyźnie przez patriotyzm, a człowiekowi za ofiarowanie w obozie, gdzie pomagając innym, zaraził się śmiertelną chorobą. „Druh Wicek” zostawił w swoim dzienniku piękne zdanie „Chcę być prawdziwym harcerzem. Postępować w życiu tak, jak myśl i sumienie mi nakazuje”. To piękne przesłanie, którym powinniśmy się w życiu kierować.

Relikwie bł. ks. Frelichowskiego znajdują się m.in. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz kaplicy Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostały przekazane podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej w 2016 roku.

ABK

Skip to content