77. Tydzień Miłosierdzia

77. Tydzień Miłosierdzia/fot. Caritas Polska

Siedem dni i codzienna modlitwa przez rozważanie nieskończonej miłości Boga do człowieka – w Niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczęliśmy 77. Tydzień Miłosierdzia. Czas szczególnej wrażliwości na potrzeby chorych, samotnych i prześladowanych trwać będzie do 17 kwietnia. 

Przez tydzień wspólnoty parafialne rozważają program zaproponowany przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Celem inicjatywy jest przede wszystkim formacja, która zbliża do Boga uczynkami miłosierdzia. – Gdy budzimy w sobie wrażliwość na potrzeby bliźnich, pamiętajmy o misji ewangelizacji. Uwrażliwiajmy innych na sakrament pokuty i pojednania – tłumaczy dr teologii pastoralnej ks. Sebastian Kempa:

– W tym Tygodniu Miłosierdzia powinno myśleć się nie tylko o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia w wymiarze materialnym i społecznych. Powinniśmy pomyśleć o tych, którym należy pomóc w aspekcie psychologicznym. Mieć na uwadze osoby skrzywdzone przez los. Postawą miłosierdzia pokazywać im, jak bardzo Bóg ich kocha. Zachęcać do Spowiedzi św.

Tydzień modlitw za osoby potrzebujące rozpoczyna w polskim Kościele Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez św. Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku – dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Święto stanowi również dzień patronalny Caritas. O szczegółach działalności tej pozarządowej organizacji charytatywnej mówi zastępca dyrektora Caritas Polska, ks. Paweł Dzierzkowski:

– Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam podstawowe uczynki miłosierdzia względem duszy oraz ciała ludzkiego. To miłosierdzie staramy się realizować każdego dnia przez ośrodki, w których udzielamy pomocy. To np. Domy Pomocy Społecznej, zakłady opieki leczniczej, hospicja czy kuchnie dla ubogich.

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się w 1937 roku, kiedy na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową, oprócz środowisk religijnych, w ich obchody włączały się władze państwowe i lokalne. Po wojnie pomysł podjęto ponownie. Przy okazji obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

ABK/BPJG