85. Pielgrzymka Nauczycieli dziękuje na Jasnej Górze za bł. Natalię Tułasiewicz

Dla Boga nauczam i kształcę – mówiła bł. Natalia Tułasiewicz”, polonistka, nauczycielka, która zginęła w niemieckim obozie w Ravesnbruck. W marcu została ogłoszona patronką nauczycieli polskich, ale jak przekonują świadkowie jej życia i rodzina jest orędowniczką wszystkich, zwłaszcza świeckich. Jej postać wyznaczała oś tegorocznej, 85. już Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę.

– Błogosławiona oddała życie za swoją misję – przypomina Natalia Tułasiewicz-Wala, przedstawicielka rodziny, córka jej bratanka, współredaktorka strony: blogoslawionanatalia.eu. Wyjaśnia, że Natalia pojechała jako robotnica wśród robotnic do Hanoweru, by tam wspierać młode polskie dziewczęta, które zostały wysłane na roboty do Niemiec. Krzewiła tam polskość, tam je wspierała edukacyjnie, katechetycznie, ale także społecznie, animując życie, które toczyło się tam w konspiracji. Za to została skazana do obozu w Ravensbrück, gdzie została zagazowana. – Ale oprócz oddania życia za swoją misję jest też druga wspaniała strona Natalii – zauważa przedstawicielka jej rodziny: jest Natalia słoneczna, poetka, kochająca życie, przyrodę i ludzi. – Jest pięknym przykładem w drodze do świeckiej świętości – podkreśla krewna.

Zdaniem Natalii Tułasiewicz-Wali przesłaniem dla nauczycieli płynącym z życia błogosławionej patronki jest to, że starała się uczyć swoje uczennice piękna życia i piękna drogi do Pana Boga. – Uczy miłości do młodzieży, rozwijania w niej umiejętności samodzielnego myślenia, pobudzania jej do własnych sądów, wychowywania na porządnych ludzi, na wspaniałych Polaków, na ludzi którzy mają na uwadze nie tylko własne dobro, ale dobro ogółu – podkreśla.

Chciałbym, by nauczyciele zapatrzeni w piękną postać bł. Natalii, jej życie oddane Bogu, ludziom, szkole, misji nauczycielskiej, sami chcieli tak kwitnąć jak ona – mówi bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli.

Podkreśla, że to wielka łaska, że „uzyskaliśmy w tym roku od Kongregacji ds. kultu zgodę i potwierdzenie, że bł. Natalia została ogłoszona patronką nauczycieli polskich”. – To piękna postać wierności do końca swojej misji, swojemu powołaniu – zaznacza. Podkreśla, że przesłanie jakie niesie błogosławiona nauczycielom, to łączenie w sobie nowoczesności i tradycji.
Mówiła, że interesuje ją świętość w sukni balowej, w smokingu, nie tylko zgrzebny habit brata Alberta. To bardzo cenne połączenie dzisiaj, byśmy jako chrześcijanie nie myśleli, że jesteśmy tylko przeszłością, ale że mamy co do zaoferowania współczesnemu światu – twierdzi bp Turzyński. Zauważa też, że dziś, gdy mówimy o wierności misji, że niektórym nauczycielom jest trudno, że zostawiają zawód, to Natalia Tułasiewicz przypomina, że potrzeba głębi. – Trzeba kochać młode pokolenie, wszystkie rzeczy drugorzędne są potrzebne, ale przede wszystkim nauczyciel ma misję służby następnemu pokoleniu – podkreśla.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zauważa też, że „jest olbrzymia potrzeba umocnienia chrześcijańskich nauczycieli, przypomnienia im o tym, że są ważni, kochani, potrzebni i że od nich zależy jutro naszej Ojczyzny, rodzin, że wielkość ich powołania jest w tym, że służą człowiekowi, zwłaszcza młodemu, by stawał się jeszcze bardziej człowiekiem”.

Pielgrzymkę nauczycieli rozpoczęło sympozjum poświęcone bł. Natalii , w czasie którego świadectwem o patronce pedagogów podzieliła się Natalia Tułasiewicz-Wala, s. dr Joanna Wawrzynów OSU – wykładowca komunikacji społecznej, teologii pastoralnej i pedagogiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dr hab. Iwona Jazukiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Wziął w nim udział minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że warto mieć za patronkę taką świecką apostołkę i do niej się odwoływać. Dla niego pielgrzymka to także podziękowanie nauczycielom, dyrektorom i wszystkim zaangażowanym w polską oświatę, za wysiłek włożony w minionym roku szkolnym.

Pielgrzymka ma dla nas zawsze ogromne znaczenie, ale ten rok jest szczególny, bo zyskujemy kolejnego sprzymierzeńca w trudnej wychowawczej pracy z młodzieżą – zauważyła Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. Podkreśliła, że to był trudny, ale dobry rok. – Nauka odbywała się tylko częściowo zdalnie, ale przyszła wojna i włączyliśmy się w pomoc uczniom z Ukrainy – podkreśliła.

W czasie Mszy św. stanowiącej najważniejszy punkt pielgrzymki nauczycieli bp Jan Wątroba z Rzeszowa przypomniał, że człowiek wezwany jest do odwzajemnienia Bożej miłości i stąd zrodziło się pragnienie bycia nowoczesną świętą i nieustanne doskonalenie, także zawodowe, bł. Natalii. – Zdumiewa jej zaangażowanie, by jak najlepiej pomagać uczniom i nie tyle nawracać, co ukazywać, że dobro zawsze istnieje i zawsze zwycięża nawet wtedy, gdy widać tylko zło – mówił kaznodzieja.

Pielgrzymki polskich nauczycieli na Jasną Górę trwają nieprzerwanie od 1937 r.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews

Fot. Radio Fiat:

Skip to content