Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Dzień Świętości Życia oraz 31. rocznica powstania Archidiecezji Częstochowskiej to trzy wydarzenia, które częstochowski Kościół celebrował 25 marca w Archikatedrze Świętej Rodziny. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

O powiązaniu tych trzech ważnych wydarzeń, świętowanych w częstochowskiej archikatedrze, mówi Metropolita Częstochowski:

To jest właśnie współdziałanie inicjatywy i pierwszeństwa łaski Bożej z wolą człowieka. Czyli Maryja, która zgodziła się na przyjęcie Syna Bożego, jako Jego Matka. Z kolei świętość życia podkreśla bardziej, że my jesteśmy obdarowani Bogiem. Początek i koniec należy do Boga. Każdy z nas ma wartość wobec Boga i jesteśmy odpowiedzialni za to, jak to życie przeżywamy. Trzeci motyw to dziękczynienie za utworzenie naszej Metropolii. Jesteśmy tym samym odpowiedzialni za losy Kościoła na ziemi polskiej.

W 1992 roku, 25 marca papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. Na jej mocy diecezja częstochowska podniesiona została do rangi archidiecezji.

Na początku Mszy św. abp Depo zaznaczył, że to radość jest punktem wyjścia naszego credo.

– W encyklice Redemptoris Mater, podpisanej 25 marca 1987 r., Jan Paweł II napisał: ,,Zwiastowanie jest z pewnością momentem przełomowym, ale zarazem punktem wyjścia, od którego zaczyna się cała droga wiary Maryi. Maryja uczy nas mówienia Bogu ,,tak” wobec wyzwań codzienności”. Dlatego dziękujemy Bogu za dar naszego życia, które jest święte, bo jest ze źródła Bożego. I za wiarę, która jest osobowym przylgnięciem do Boga. Nawet w obliczu zbliżającego się wspomnienia Męki Pańskiej, radość jest wyróżnikiem naszej wiary. Dziękujemy dziś również za dar kościoła pielgrzymującego poprzez decyzję Jana Pawła II.

Podczas homilii abp Depo zwrócił uwagę, że przypadająca w Wielkim Poście uroczystość Zwiastowania pozwala nam zrozumieć dogłębny sens tego wydarzenia.

Zwiastowanie przypada na okres Wielkiego Postu i pozwala nam głębiej zrozumieć jego zbawczy i odkupieńczy sens, o czym mówi autor dziś odczytanego Drugiego Listu do Hebrajczyków. Chrystus przyszedł, a Bóg Ojciec przez moc Ducha Świętego utworzył mu ciało, aby zastąpić niedoskonałe ofiary starego prawa raz na zawsze Jego krwią.

Metropolita Częstochowski stwierdził, że Bóg w pełni wkroczył w nasze życia w momencie chrztu. Ów fakt nadaje sens naszej egzystencji.

– Bóg wszedł w nasze życie od momentu naszego chrztu na czas i na wieczność. Świadomość, że możemy być i jesteśmy na wzór Maryi mieszkańcami Boga, przynosi nam poczucie prawdziwej wartości i radości życia.

W modlitwie wiernych abp Wacław, podkreślając rocznicę powstania archidiecezji częstochowskiej, wspomniał pierwszego jej arcybiskupa Stanisława Nowaka. Podczas Eucharystii wręczono również Medale Świętej Rodziny. Proboszcz archikatedry, ks. dr Włodzimierz Kowalik przedstawił wyróżnionych oraz złożył im wyrazy uznania. Medale wręczył Metropolita Częstochowski.

– Na prośbę naszej parafii, abp Depo odznaczył Medalem św. Rodziny zasłużonych dla archidiecezji częstochowskiej. Odznaczonym słowa wielkiej wdzięczności i serdecznych gratulacji.

Jeden z nagrodzonych, Marek Kępiński, znany głównie z bycia fotoreporterem Jasnej Góry zdradził, czym dla niego jest otrzymany medal:

– Nagroda jest takim swoistym wyrażeniem podziękowania Arcybiskupa za moją pracę. To ogromne i zaszczytne wyróżnienie dla mnie. To dowód swoistego uznania jako dowód mojej pracy. Włożyłem w to sporo serca.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Więcej na ten temat mówi ks. Robert Grohs, duszpasterz rodzin i kierownik ośrodka Nazaret w Częstochowie:

Rodzice dzieci zagrożonych aborcją szczególnie potrzebują modlitwy, bo słyszą naciski z wielu stron, by dziecko zabić. Wiemy, że każde życie jest wartością, dlatego walczymy o nie przez 9 miesięcy, dzięki duchowej adopcji. Dziś jest szczególny dzień, gdy można takie dziecko zaadoptować i modlić się za nie.

Podczas Mszy św. 10 osób podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego, składając przyrzeczenie.

LN

Galeria: Radio Fiat

Abp Depo: Bóg wszedł w nasze życie od momentu naszego chrztu na dziś i na wieczność

Skip to content